Barn & Utbildning

Här kan du läsa mer om allt det som har med barn, ungdomar och utbildning att göra.

  • Riktlinjer - starta fristående barnomsorg

    Möjlighet finns för fristående anordnare att erbjuda förskoleverksamhet, fritidshem i anslutning till förskola samt pedagogisk omsorg.
    Läs mer information här
  • Förstelärare

    Nu är rekryteringen klar gällande förstelärare inför läsåret 15-16. Intresset har varit stort för uppdraget och det har förekommit en konkurrenssituation vid urvalsprocessen. Platserna är förlagda till grundskolan.
    Läs mer om förstelärare

Ansvarig nämnd/styrelse