Barn & Utbildning

Här kan du läsa mer om allt det som har med barn, ungdomar och utbildning att göra.

  • Skolval 2015/2016

    Inför läsåret 2015/2016 kommer Bildningsförvaltningen att hantera skolvalet via en webbansökan för vårdandshavare/elever i åk 6 som ska söka till högstadiet. Köplatsen styrs av tidpunkten för ansökan. Sidan för webansökan öppnar fredagen den 6 februari. OBS! Elever som avser att studera vid sin hänvisade skola behöver inte göra något aktivt val.
    Läs mer om skolval
  • Förstelärare

    Nu är rekryteringen avslutad och aktuella kandidater och information kan ses på hemsidan. Det var 49 stycken som ansökte om att få bli förstelärare i Avesta kommun och 22 stycken har rekryterats till de anvisade platserna. Antalet platser bygger på den resursfördelning Skolverket har gjort för Avesta kommun. Beskedet om tjänstetillsättningen har även skickats hem till alla sökande.
    Läs mer om förstelärare

Ansvarig nämnd/styrelse