Skolgruppen

Skolgruppen välkomnar dig som vill jobba med olika typer av beteendeträning. Det kan vara allt mellan ilskekontroll till enkel samtalshjälp och konfliktlösning.

 

En del elever kan komma flera ggr per vecka, medan andra nöjer sig med ett tillfälle per vecka.

Skolgruppen kan också vara till hjälp med att analysera problem i en klass. Vi har samarbete med en del lärare och elever samtidigt.

Vi specialsyr ihop ett program efter elevernas behov.

 

Kurser

Det finns en del kurser vi erbjuder för alla. Det vanliga är att eleven anmäls till EHT, för att sedan erbjudas skolgruppshjälp, men vi har också förebyggande verksamhet t.ex.

 

Stegvis  

o      Empati

o      Impulskontroll

o      Ilskekontroll

 

ART

o      Ilskekontroll

o      SFT, social färdighetsträning

o      Moral/etik

 

Välkomna!      

 

I skolgruppen på Markusskolan arbetar

Nini Alsén Bodell

Helena Lundvik

Anna Ridderstam

Du kan kontakta oss på tel 0708-64 52 96

Du kan läsa mer om skolgrupperna på Avesta kommuns hemsida

Författare
Marie-Ann Eklund
Granskad den 18 februari 2010

Kontakt:
Marie-Ann Eklund
Utvecklingsledare Markusskolan
0226-64 52 08, 0733-64 04 74

Ansvarig nämnd/styrelse