Krylbo

Erik Hanses 1, 3, 4, 5
Lilla Dicka
774 97 Fors
Telefon:  0226-148 38

Äjdi Invest AB 1, 2, 3, 4
Engelbrektsgatan 16
791 62 Falun
Telefon:  023-207 77
E-post; home@gruvstaden.se
Hemsida: www.gruvstaden.se

Firma Ars Nova 1, 2, 3, 4
Vintervägen 10
775 50 Krylbo
Tel: 0226-12120
E-post: th.sch@comhem.se
Hemsida http://web.mac.com/th.sch1

Avesta Investa AB   1,2, 3, 4
Post : Box 5, 774 21 Avesta
Besök: Krongjutaregatan 9
Telefon:   0226-32 20 32
Mobil :      0704-33  3226
E-post:   vd@investa.nu
Hemsida: www.investa.nu


Roger Larsson 1, 2, 4
Myskdalen 25
775 97 Uppsala
Telefon: 070-3245477
E-post; 0703245477@telia.com

Börje Blixt 3, 5
Stationsgatan 47
775 50 Krylbo
Telefon: 0226-125 96
E-post borje.blixt@bredband.net

Gamla Byn AB 1, 2, 3, 4
Corneliusgatan 15
774 81 Avesta
Tel 0226-64 57 00
Hemsida www.gamlabyn.se

JG Byggproduktion AB, 1,2,3,4
Frimans väg 15a
141 60 Huddinge
Tel ägare: 070-5881056
Tel fastighetsskötare: 076-0856328  


Rivella Fastigheter AB
  1, 2, 3, 4, 5
Mejerigatan 4
775 52 Krylbo
Telefon: 0226-611 11
E-post: agneta.olsson@rivella.se
Hemsida: www.rivella.se
 
Peter Höglund 4
Vintervägen 8
775 50 Krylbo
Telefon: 0226-134 55
Mobil: 0708-588966
E-post:  janmal3@spray.se

Lennart Karlsson förvaltnings AB 3, 4
Industrigatan 10
774 35 Avesta
Telefon: 0226-52940
E-post: e.lennart.karlsson@gmail.com

Rickard W Karlsson 3, 4
Oppgårdsvägen 8A-B
775 51 Krylbo
0708-28 92 76 

Yvonne Zakrisson 1, 2, 3, 5
Vintervägen 6 A
775 50 Krylbo
0226-61340

Granskad den 13 januari 2014

Ansvarig nämnd/styrelse

E-tjänster

Hos Skatteverket kan du göra din flyttanmälan (OBS! Extern länk)