Krylbo

Börje Blixt 3,5
Stationsgatan 47
775 50 Krylbo
Telefon: 0226-125 96
Mobil: 0708-588966
E-post borje.blixt@bredband.net

Erik Hanses 1, 3, 4, 5
Lilla Dicka
774 97 Fors
Telefon:  0226-148 38
 
Peter Höglund 4
Vintervägen 8
775 50 Krylbo
Telefon: 0226-134 55
Mobil: 0708-588966
E-post:  janmal3@spray.se

JG Byggproduktion AB, 1,2,3,4
Frimans väg 15a
141 60 Huddinge
Tel ägare: 070-5881056
Tel fastighetsskötare: 076-0856328 

Rickard W Karlsson 3, 4
Oppgårdsvägen 8A-B
775 51 Krylbo
0708-28 92 76 

Roger Larsson 1, 2, 4
Myskadalen 25
775 97 Uppsala
Telefon: 070-3245477
E-post; 0703245477@telia.com

Nya Byn Krylbo AB  1, 2, 3, 4, 5 
Mejerigatan 4
775 52 Krylbo
Telefon: 0226-611 11
E-post: danholmjensen@hotmail.com
Hemsida: www.nyabynkrylbo.com

Yvonne Zakrisson 1, 2, 3, 5
Vintervägen 6 A
775 50 Krylbo
0226-61340

Äjdi Invest AB 1, 2, 3, 4
Engelbrektsgatan 16
791 62 Falun
Telefon:  023-207 77
E-post; home@gruvstaden.se 
Hemsida: www.gruvstaden.se

Granskad den 02 december 2016

Ansvarig nämnd/styrelse

E-tjänster

Hos Skatteverket kan du göra din flyttanmälan (OBS! Extern länk)