Avestas invånare

Invånare i Avesta november 2015: 22 716

 

Invånare i Avesta den 31 december 2014

 

Män

Kvinnor

Totalt

0-4 år

567 565 1132

5-14 år

1124 1037 2161

15-24 år

1293 1153 2446

25-44 år

2520 2310 4830

45-64 år

3057 2932 5989

65-79 år

1953 1984 3937

80 år och äldre

606 921 1527

Totalt

11120 10902 22022
Författare
Erik Jernelius
Granskad den 04 mars 2015

Kontaktperson

Erik Jernelius
Utvecklingssekreterare
Tillväxt Avesta
Telefon: 0226-64 53 91
Mobiltelefon: 0708-64 50 62
Faxnummer: 0226-64 50 17

Besöksadress: Corneliusgatan 16, Avesta

Postadress: Avesta kommun, 774 81 Avesta

Ansvarig nämnd/styrelse

E-tjänster

Söker du ett företag i Avesta? I kommunens näringslivsregister kan du hitta det.