Lättläst

Räddningstjänst

 

 

Räddningstjänst för de som bor, verkar och vistas i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommuner

Om det har hänt en olycka, och du eller någon annan behöver hjälp av brandkåren (Räddningstjänsten), så ska du ringa 112. Dit ska du även ringa om du akut vill komma i kontakt med polisen eller sjukvården.

Räddningstjänsten är ett samarbete mellan Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommun. Nedan ser du var brandstationerna finns.

AKTUELLT

Skogsbranden i Västmanland 2014Tiden som förflutit sedan skogsbranden har på många sätt varit omvälvande inte minst för oss räddningstjänstorganisationer som var direkt berörda av branden. Ett stort antal utredningar har på olika perspektiv och synsätt beskrivit händelsen och berört hur myndigheter och organisationer har hanterat sitt uppdrag. En utredning som Nerikes Brandkår presenterade 2004-12-16 påvisade en rad förslag på förbättringar inom lokal, regional och central nivå.
Utifrån dessa förslag och egna analyser har SDR bl a vidtagit/deltagit i följande förbättringsåtgärder:

  • En inriktning och samordningsfunktion med Länstyrelsen som huvudman har inrättats. Funktionen kan sammankallas och vara ett ledningsstöd vid större händelser som påverkar flera aktörer i länet
  • Samtlig personal inom SDR i ledande befattningar har under våren fått fördjupad utbildning i taktik, metod och prognostisering.
  • Personal i ledande befattning inom SDR har fått utbildning i att kunna använda ett analyssystem (FBP) Fire Behavior Prediction kombinerat med metrologisk data för att göra bedömning av t.ex. topografi och vegetationstyper
  • Räddningsmaterial för skogsbränder har setts över på samtliga räddningsstationer inom SDR. Bättre anpassad materiel t.ex. lättare slangutrustning och vattenpumpar har köpts in.
  • Resursförteckningar har uppdaterats vilket t.ex. ger snabbare tillgång till flygunderstöd.
  • Dynamiska larmplaner har införts som innebär att större resurser initialt larmas vid skogsbrand då extrem brandrisk råder

Ett år har gått fort och vi har alla olika upplevelser kring denna brand och minnen vi bär med oss.
Hur upplevde du dessa dagar? Har du något intryck eller någon händelse du vill dela med dig av?
Du kan göra det till oss på sdr@avesta.se eller här på vår facebooksida (södra dalarnas räddningstjänstförbund)

Tänk på att vara försiktiga och visa hänsyn gentemot de drabbade om du besöker brandområdet.

/Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

 

 
(Klicka på bilden för större bild)

 

 

   

Läs mer om förbundet i vår  Informationsbroschyr .     Läs gärna även vår Brandskyddsinformation

  

 

 

Räddningstjänsten finns på Axel Johnsons väg 70,  774 34 Avesta

Om det inte gäller något akut, så kan du kontakta Räddningstjänsten:
Telefon: 0226-64 58 00
Fax 0226-64 58 31
E-post: sdr@avesta.se

Räddningstjänsten gör även annat än att hjälpa till vid olyckor. Räddningstjänsten arbetar för att du som bor i kommunen ska vara trygg och säker.
För att det ska vara så, så jobbar Räddningstjänsten med skadeförebyggande verksamhet för att minska antalet olyckor och begränsa skadorna vid olyckor.
Räddningstjänsten arbetar även med att hjälpa till vid olyckor, och med att ta emot  och åtgärda automatiska brandlarm och servicelarm.

Det är också Räddningstjänsten som informerar om till exempel hur du får elda, vilka regler som gäller för sotning, brandvarnare och om brandrisker i skog och mark.

   

Granskad den 21 januari 2016

Kommunerna som ingår i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Logotype för Avesta kommun

Avesta kommun

Fagersta kommun

Hedemoras logotype

Hedemora kommun

Norbergs logotype

Norbergs kommun

AKTUELLT

Vill du ha ett livsviktigt extrajobb?

Vi söker nu deltidsbrandmän till våra deltidsstationer framför allt till Långshyttan där behovet är akut.
Känner du att du vill ställa upp för dina grannar och boende i närområdet sök då till deltidsbrandman!
Läs mer under Lediga tjänster och kom skicka in din intresseanmälan då vi rekryterar löpande.

Brandriskprognos för Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommun

Ring räddningstjänstens automatiska telefonsvarare 023-48 88 62 för aktuell prognos.

Olycksutredning gällande skogsbranden i Västmanland

Här kan du läsa olycksutredningen gällande skogsbranden i Västmanland 2014Klicka här.

SOS Alarms nya informationsnummer

Måndagen den 11 mars 2013 kl 08.00 startar SOS Alarm upp sitt nya informationsnummer vid olyckor och kriser - 113 13. Läs mer här.

 

Vanliga frågor

Brandfarliga och explosiva varor

Sotning och brandskyddskontroll

Skriftlig redogörelse

Tillfällig förläggning