Överförmyndare

I Hedemora och Avesta kommuner finns en gemensam överförmyndarnämnd. Det är Hedemora kommun som ansvarar för överförmyndararbetet. Överförmyndarnämnden kan utse en god man eller förvaltare till människor som har behov av stöd och hjälp för att sköta sina bevaka sina rättigheter och/eller sköta sin ekonomi.

Läs mer om Hedemora-Avesta överförmyndarnämnd.

OBS! 16-17 oktober är överförmyndarkansliet stängt, med undantag av att expeditionen i Avesta är öppen den 16:e, kl. 13-16.

Granskad den 01 oktober 2013

Kontakt

Överförmyndaren i Avesta och Hedemora är  sammanslagen till en gemensam organisation: Hedemora Avesta överförmyndarnämnd. Kansliet ligger i Hedemora.

Överförmyndaren nås under telefontid, måndag, kl. 10-12, onsdag, kl. 10-12 och torsdag, kl. 13-15: 0225-341 71, 0225-341 72 (Hedemora kommuns växel: 0225-34 000).
Expeditionen i Avesta är öppen onsdagar kl 13.00 – 16.00.
Besöksadressen för expeditionen i Avesta är: Corneliusgatan 16 (Stadshuset).
Expeditionen i Hedemora är öppen: torsdagar kl 10-12
Besöksadressen i Hedemora är: Tjädernhuset, Vasaplan 3 


E-postadress:
overformyndarkansli@hedemora.se


Postadress
:
Hedemora kommun
Hedemora-Avesta överförmyndarnämnd
Box 201
776 28  Hedemora

Ansvarig nämnd/styrelse