Överförmyndare

I Hedemora och Avesta kommuner finns en gemensam överförmyndarnämnd. Det är Hedemora kommun som ansvarar för överförmyndararbetet.

Läs mer om Hedemora-Avesta överförmyndarnämnd.

Granskad den 11 november 2014

 

Ansvarig nämnd/styrelse