Överförmyndare

Överförmyndaren finns för att ge stöd och hjälp till de människor som har behov av god man eller förvaltare. Överförmyndaren har också hand om en del förmyndarskapsärenden. 

Godmanskap kan anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Om personen dessutom är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom kan förvaltarskap anordnas.

Från och med den 1 januari 2015 sker en samverkan mellan Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner angående överförmyndarfrågor – V-Dala överförmyndarsamverkan. Det är Hedemora kommun som ansvarar för överförmyndararbetet.

Läs mer om V-Dala överförmyndarsamverkan och om hur det går till att ansöka om hjälp.

Granskad den 02 oktober 2015

 

Ansvarig nämnd/styrelse