Överförmyndare

Från och med den 1 januari 2015 sker en samverkan mellan Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner angående överförmyndarfrågor – V-Dala överförmyndarsamverkan. Det är Hedemora kommun som ansvarar för överförmyndararbetet.

Läs mer om V-Dala överförmyndarsamverkan

Granskad den 10 april 2015

 

Ansvarig nämnd/styrelse