Sjukresor

Sjukresor är Landstingets ansvar och Dalatrafiks avdelning för särskild kollektivtrafik ansvarar på uppdrag av landstinget Dalarna för administrationen av ansökningar om ersättning vid sjukresa med egen bil samt information till allmänheten om sjukreseregler.

Mer information om sjukresor kan du hitta på Dalatrafiks hemsida.

 

Författare
Oskar Gustafsson
Granskad den 08 januari 2015