Sjukresor

Sjukresor är Landstinget Dalarnass ansvar. Dalatrafik sköter administrationen och handlägger ansökningar samt beslutar om utbetalningar av ersättningar.

Mer information om sjukresor kan du hitta på Dalatrafiks hemsida.

Åk buss på din kallelse/vårdkvitto
Om du visar upp en giltig kallelse eller vårdkvitto så kan du resa till/från ditt vårdbesök utan kostnad.

Om du inte vill visa din kallelse för busschauffören, eller saknar kallelse, kan du betala din bussbiljett och sedan skicka in biljetten tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik så återbetalas hela biljettkostnaden. Ansökning av ersättning för sjukresa med egen bil eller utlägg för biljetter skickar du till:

AB Dalatrafik
Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

 

 

 

 

Författare
Sofie Norberg
Granskad den 02 oktober 2015