Lättläst

Familjerätt

Har ni som föräldrar svårt att komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor som gäller ert/era barn?
Familjerätten kan hjälpa föräldrar som efter separation eller skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör barnet/barnen. Här kan du få rådgivning per telefon och information om samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och omfattas av sekretess. Det sker ingen registrering av de föräldrar som går på samarbetssamtal och samtalen är kostnadsfria.

Avtal
Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget skall utformas kan reglera detta genom juridiskt bindande avtal. Avtalet skall godkännas av socialnämnden i Avesta kommun. Godkännandet skall grunda sig på att ett avtal är till barnets bästa. Föräldrar som önskar skriva avtal skall kontakta Familjerätten

Granskad den 04 juni 2013

Kontakt

Familjerättssekreterare: 0226-64 54 39

Ansvarig nämnd/styrelse

Relaterad information

Familjerätt på nätet