Stödcentrum södra Dalarna

Stödcentrum Södra Dalarna är ett projekt som finansieras av Brottsofferfonden. Verksamheten består av två delar:

- Stöd till unga brottsdrabbade
- Medling vid brott

Stödverksamheten vänder sig till dig som är mellan 12 och 21 år och har blivit utsatt för brott. Du får hjälp med att bearbeta dina upplevelser och att förbereda dig inför en eventuell rättegång. Vi erbjuder också praktisk hjälp till exempel hur man kontaktar olika myndigheter och försäkringsbolag. Vi kan också finnas med som stödperson vid olika möten. Du får vara anonym och brottet behöver inte vara anmält för att du ska få stöd.

Medlingsverksamheten är till för både den som begått brott och den som blivit utsatt. Mötet är väl förberett och sker tillsammans med en opartisk medlare. Här kan man få möjlighet att försöka ställa saker och ting till rätta, gottgöra och förklara. Som brottsutsatt kan man få berätta om brottets konsekvenser samt få svar på frågor som man burit med sig. Medling är användbart vid många typer av brott tex: misshandel, hot, snatteri, stöld rån och skadegörelse.
Medling är frivilligt för båda parter.

Stödcentrum Södra Dalarna finns i polishusen i Hedemora och Avesta.

Samordnare och Social rådgivare.
Telefon: 070-323 68 05
Tisdagar och torsdagar 9.00 - 16.00
E-post: omsorg@avesta

Ansvarig nämnd/styrelse