Stämningsfullt när Löfven besökte Avesta

Publicerad 2018-07-03, kl 12.37

Statsminister Stefan Löfven besökte Avesta under måndagseftermiddagen. Löfven med besättning och medföljande press välkomnades av Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, utanför Verket i Koppardalen i Avesta.

Nu stänger vi Karlslunds återvinningscentral

Publicerad 2018-06-26, kl 08.19

Klockan 12:00 på fredag den 29 juni stängs återvinningscentralen vid Karlslund för sluttäckning. Och på lördag den 30 juni öppnar Gruvgärdets återvinningscentral i Krylbo.

Avesta kommun bygger väg in till Googles mark

Publicerad 2018-06-21, kl 12.25

Nu tas nästa steg på Googles mark i Horndal. I slutet på sommaren går Avesta kommun ut med en upphandling om att bygga södra infarten till det markområde som Google köpt.

Arbetet är ett led i att göra marken som Google köpt byggklar. Något beslut om en etablering på området är dock fortfarande inte fattat.

Avesta kommun byter telefonilösning

Publicerad 2018-05-25, kl 08.48

Den 31 maj kl. 08:00 går Avesta kommun över till en ny lösning för telefonin. Under dagen kan det bli störningar i telefonin. Med den här informationen vill vi förbereda dig som vet att du ska ha kontakt med kommunen nästa vecka.

Gamla Byn bygger nytt på badhustomt

Publicerad 2018-05-15, kl 13.51

Nu startar nästa stora bostadsbyggande i Avesta. Det är Gamla Byn AB som i dagarna bjuder in byggare till att på uppdrag bygga cirka 70 nya lägenheter på gamla Badhustomten mitt i centrum.

Avestas avgiftsfria busstrafik på agendan i Tallinn

Publicerad 2018-05-09, kl 13.06

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om Avestas avgiftsfria kollektivtrafik på den internationella konferensen Free public transport for all - Dream and reality. Konferensen går av stapeln torsdag 10 maj - lördag 12 maj 2018.

Avesta kommuns Facebooksida

Publicerad 2018-05-09, kl 11.53

För att utöka Avesta kommuns service till våra invånare har vi startat en Facebooksida som drivs av Avesta servicecenter.

Mörksuggerondellen invigd

Publicerad 2018-05-04, kl 13.52

Den nya cirkulationsplatsen vid Kyrkogatan/Bergslagsvägen har invigts. Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Sussie Berger (S), vice ordförande, höll tal och sedan klippte Isacsson bandet. Ett dussintal människor var med och fikade vid invigningen med politiker, tjänstepersoner och andra som deltagit i projektet.

Remiss och öppet möte om ny VA-plan Avesta kommun

Publicerad 2018-05-04, kl 11.43

Vill du också att Avesta ska ha en långsiktigt hållbar planering för vatten- och avloppsförsörsjningen? Nu kan du lämna synpunkter på den nya VA-planen.

 

 

Flygfotografering över Horndal

Publicerad 2018-05-03, kl 13.39

V-Dala Miljö & Bygg har påbörjat ett flygfotograferingsprojekt över Horndal och sjön Rossen. Fotografierna kommer att användas för att uppdatera kommunens baskarta.

Spadtag för Balders Hage

Publicerad 2018-04-26, kl 13.26

Nu har första spadtaget tagits för det kombinerade äldreboendet och förskolan Balders Hage. Bland dem som symboliskt kastade upp grusmassorna med den sjuskaftade spaden fanns förskolebarnen Tilde, Signe och Oliver.

- Oj vad tungt, tyckte Oliver.

Hästbron repareras

Publicerad 2018-04-24, kl 11.58

Hästbron – för gående och cyklister - stängs av helt torsdag 26 april för reparatation.

Ny metod möjliggör golvbyte fast verksamhet pågår

Publicerad 2018-03-28, kl 08.47

Nu är omöjliga renoveringar möjliga tack vare nya metoder och gott samarbete.

Flera av äldreboendena i Avesta  kommun är i behov av upprustning. Att byta golv har historiskt sett varit ett krångligt projekt som inneburit att brukare och personal behövt flyttas under tiden för renoveringen. Under vintern har emellertid Gamla Byn AB prövat nya metoder för golvbyte på äldreboendet Skogsgläntan, där golven byts samtidigt som verksamheten pågår.

Avverkningen av Googles mark igång

Publicerad 2018-03-23, kl 16.05

Nu pågår avverkningen av Googles mark i Horndal. Totalt ska 47 hektar skogsmark huggas ner och forslas bort. 

Avesta släcker under Earth Hour

Publicerad 2018-03-22, kl 13.33

På lördag kväll 24 mars är det dags. Då släcker Avesta kommun ner sin vägbelysning, och deltar därmed i Earth Hour - världens nu största miljömanifestation.

 

Medborgarlöftet har återigen infriats

Publicerad 2018-03-15, kl 09.52

Under december-januari genomförde polis och kommun aktiviteter sammanhängande med medborgarlöftet som undertecknades i lokala brottsförebyggande rådet den 13 december förra året.

Ny kunskap om Horndal

Publicerad 2018-03-12, kl 14.32

Horndalsgruppen har tillsammans med Coompanion gjort en lokalekonomisk analys och förpackat all information i en trevlig broschyr med bilder från orten. 

Therese banade väg för Googles avverkning

Publicerad 2018-03-08, kl 18.15

Nu är vägen för Google öppnad i Avesta. På torsdagen 8 mars sågade Therese Rönnlund med motorsåg itu den stock som symboliskt lagts upp på vägen in till Googles mark i Avesta. Nu kan avverkningen av de första 47 hektaren starta på allvar.

Kommunledningen har fullt förtroende för Avesta vatten och avfall

Publicerad 2018-01-23, kl 20.52

Avestas kommunstyrelse och ledning har hållits informerade om diskussionerna som pågått mellan Avesta vatten och avfall och Krylbostäder under måndagen och tisdagen den 22-23 januari. "Vi har fullt förtroende för Avesta vatten och avfalls ledning och stöttar deras agerande", säger Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Verksamheterna i bildningshuset har öppnat igen

Publicerad 2018-01-17, kl 07.41

Biblioteket, Avesta Servicecenter, Turistbyrån, Vuxenutbildning- och Integrationsreceptionen har öppnat sina verksamheter igen efter luktsaneringen.