Stödpersoner och kriskommunikatörer i Avesta tog del av andras erfarenheter

Publicerad 2017-10-31, kl 09.12

Avesta kommun bjöd in till föreläsning. Det var beredskapssamordnare från Västra Mälardalens kommunalförbund som delade med sig av sina erfarenheter i arbetet med stöd till personer som drabbats av kris eller olycka.

Google har köpt mark i Avesta kommun

Publicerad 2017-10-13, kl 09.11

Vi kan idag bekräfta att Google har köpt 109 ha mark i Avesta kommun, strax utanför Horndal. Avesta kommun är mycket stolta och glada att vara utvald ort för Google.

Kompetensförsörjning i fokus under höstkickoff

Publicerad 2017-09-08, kl 12.49

Svensk industri är stark & det går bra för de flesta företagen i Avesta. Företag väljer också att etablera sig i Avesta; näst på tur är Biltema och så det alla pratar om – det stora (109 ha) markköpet i Horndal.

Utmaningen för många företag är att hitta rätt kompetens - och hur kan vi göra det tillsammans? Det ämnet var också ett av kvällens stora samtalsämnen under höstkickoffen för näringslivet i Avesta.

Dalavägen öppnades 20 juli

Publicerad 2017-06-20, kl 12.32

Dalavägen, sträckan mellan Torsgatan och cirkulationsplatsen vid Aalto-huset har byggts om. Torsdagen den 20 juli, kl.09.00 öppnades sträckan för trafik. Utplacering av farthinder vid övergångsstället samt asfaltering sker under andra halvan av september.

Avamore är en hyllning till Avesta

Publicerad 2017-05-26, kl 12.00

Idag avtäcktes konstverket Avamore i rondellen vid Sundh Center. Konstverket är en hyllning till Avesta och Avestas historia. "Vi vill satsa på konsten i det offentliga. Både för andras bild av Avesta och för att vi som bor här får njuta av den", sa Lars Isacsson vid avtäckningen.

Avesta Fairtrade City - för åttonde gången

Publicerad 2017-05-12, kl 10.43

Avesta kommun har omdiplomerats som Fairtrade City för åttonde gången. "Det här är en viktig del i kommunens hållbarhetsarbete", säger Sussie Berger som är ordförande i styrgruppen för Avesta Fairtrade City.

Avesta kommun under Krisberedskapsveckan 8-14 maj

Publicerad 2017-05-08, kl 07.31

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför lyfter Avesta kommun krisberedskapsfrågor under vecka 19, 8–14 maj 2017.

Ung i Avesta dag

Publicerad 2017-04-13, kl 09.53

Blir Avesta bättre för barn och unga, då blir Avesta bättre för alla!

Det konstaterade kommunalrådet Lars Isacsson, sedan han deltagit i diskussionsdagen Ung i Avesta med framför allt unga, men också pensionärer, företagare, föreningsrepresentanter, kommunala tjänstemän och politiker.

Diskussionsdag om att vara Ung i Avesta

Publicerad 2017-04-10, kl 16.19

Ung i Avesta - Arbete, trygghet och inflytande
heter den dag som arrangeras av Avesta kommuns UPP-grupp – kommunens Ungdomspolitiska grupp - som jobbar med ungdomsfrågor.

Avesta kommun visar sitt stöd

Publicerad 2017-04-08, kl 08.20

Idag flaggar Avesta kommun på halv stång vid stadshuset för att visa sitt stöd för de drabbade i Stockholm.

Avtalet påskrivet för Nya Visit Dalarna

Publicerad 2017-03-19, kl 15.26

Torsdagen den 16 mars skrevs avtalet under – alla kommuner i Dalarna ska arbeta tillsammans för att utveckla varumärket Dalarna i turistbolaget Nya Visit Dalarna.

Avestamodellen 3.0 – så har samverkan blivit bättre

Publicerad 2017-03-15, kl 16.13

Från och med den 1 januari 2017 har bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen på Avesta kommun samarbetat utifrån en ny modell när det gäller barn och unga i behov av särskilt stöd. Det nya arbetssättet kallas Avestamodellen 3.0. Det är en förbättrad version av de tidigare samverkansmodeller som Avesta kommun arbetat utifrån sedan år 2003.