Avesta kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Publicerad 2018-05-28, kl 15.02

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Avesta kommun deltar i kampanjen.

Avesta kommun byter telefonilösning

Publicerad 2018-05-25, kl 08.48

Den 31 maj kl. 08:00 går Avesta kommun över till en ny lösning för telefonin. Under dagen kan det bli störningar i telefonin. Med den här informationen vill vi förbereda dig som vet att du ska ha kontakt med kommunen nästa vecka.

Avesta kommuns Facebooksida

Publicerad 2018-05-09, kl 11.53

För att utöka Avesta kommuns service till våra invånare har vi startat en Facebooksida som drivs av Avesta servicecenter.

Spadtag för Balders Hage

Publicerad 2018-04-26, kl 13.26

Nu har första spadtaget tagits för det kombinerade äldreboendet och förskolan Balders Hage. Bland dem som symboliskt kastade upp grusmassorna med den sjuskaftade spaden fanns förskolebarnen Tilde, Signe och Oliver.

- Oj vad tungt, tyckte Oliver.

Avesta kommuns planering inför vårfloden

Publicerad 2018-04-12, kl 16.02

Den stora snömängden i norra Dalarna kan innebära att vårfloden blir mycket kraftig i år. I förebyggande syfte har kommunen vidtagit åtgärder.

KOMMUNREHAB AVESTA - Rehabteamet har bytt namn

Publicerad 2018-04-05, kl 08.00

Vissa av er känner igen verksamheten som Rehabteamet, men verksamheten har nu bytt namn. ”- Det är främst för att hålla isär oss från andra rehabverksamheter”  berättar personalen.

 

Hemtjänstprojekt i Horndal

Publicerad 2018-04-03, kl 08.51

I september fick Horndals hemtjänst ett upppdrag gällande en förtroendemodell från omsorgsstyrelsen.

- Horndals hemtjänst fick uppdraget på grund av att gruppen önskade det samt att vi jobbar mycket i glesbygd och skiljer oss lite från de andra grupperna med avstånd till brukare mm. berättar Tove som är enhetschef för Horndals hemtjänst. 

Ny metod möjliggör golvbyte fast verksamhet pågår

Publicerad 2018-03-28, kl 08.47

Nu är omöjliga renoveringar möjliga tack vare nya metoder och gott samarbete.

Flera av äldreboendena i Avesta  kommun är i behov av upprustning. Att byta golv har historiskt sett varit ett krångligt projekt som inneburit att brukare och personal behövt flyttas under tiden för renoveringen. Under vintern har emellertid Gamla Byn AB prövat nya metoder för golvbyte på äldreboendet Skogsgläntan, där golven byts samtidigt som verksamheten pågår.

Påminnelse om att söka stöd

Publicerad 2018-03-27, kl 10.54

Vi vill påminna alla föreningar och organisationer som inte redan har sökt att söka stöd för integrationsarbete. 

Samtalsgrupp för separerade

Publicerad 2018-03-01, kl 13.37

Är du nyseparerad eller skild och intresserad av att dela dina tankar och känslor med andra i samma situation? Välkommen att delta i familjerådgivningens samtalsgrupp.

Verksamheterna i bildningshuset har öppnat igen

Publicerad 2018-01-17, kl 07.41

Biblioteket, Avesta Servicecenter, Turistbyrån, Vuxenutbildning- och Integrationsreceptionen har öppnat sina verksamheter igen efter luktsaneringen. 

 

 

Analys Trygghetskartan 2017

Publicerad 2018-01-02, kl 11.17

Under november månad 2017 fanns en karta på Avesta kommuns hemsida där man som invånare eller besökare i Avesta kommun kunde märka ut platser i kommunen som upplevs otrygga. 

172 olika punkter i kommunen pekades ut, med 199 synpunkter. Fritextsvaren kunde i analysen delas in i sex olika kategorier; belysning, buskage, skadegörelse/underhåll, grupper av människor som upplevs skapa otrygghet, trafik samt övrigt.

Den absolut största kategorin synpunkter och anledning till upplevd otrygghet är avsaknad av belysning. Tillsammans med skrymmande buskage utgör kategorierna 57% av de inkomna synpunkterna. Därefter kommer grupper av människor som upplevs skapa otrygghet samt trafiksituationer av olika slag. 

Barn är inte till salu

Publicerad 2017-12-15, kl 16.50

Tema för Musikhjälpen 2017 är i år "barn är inte till salu". Idag är det fyra barn i minuten som är utsatta i barnsexhandeln. Så ska det inte vara – barn är inte till salu. Företaget Saferoad traffic i Avesta antog utmaningen att uppmärksamma detta och tillverkade en skylt. Tekniska enheten på Avesta kommun satte upp skylten vid en av kommunens skolor.

Medborgarlöfte tecknat, för ordning vid Dalahästens handelsområde

Publicerad 2017-12-14, kl 11.03

Ett medborgarlöfte har undertecknats av lokalpolisområdeschef Mattias Skarp och kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson. Löftet gäller ordningsstörningar och trafikbrott vid parkeringarna som tillhör Dalahästens handelsområde.

Avesta kommun får 4,7 miljoner för integrationsprojekt

Publicerad 2017-12-11, kl 15.20

Avesta kommun har beviljats 4 758 368 kronor av Europeiska socialfonden för att arbeta med projektet Vilka är vi? För ett inkluderande och hållbart arbetsliv. Projektet syftar till att öka sammanhållningen i samhället, bland annat genom att öka kunskapen om möten mellan olika kulturer.

En inspirationsdag på temat integration

Publicerad 2017-11-08, kl 08.00

Hur arbetar kommunen med integration? Vilka goda exempel finns det? Vilka utmaningar eller möjligheter finns det framåt? På eftermiddagen den 7 november arrangerades en inspirationsdag om integration i Avesta.

Stödpersoner och kriskommunikatörer i Avesta tog del av andras erfarenheter

Publicerad 2017-10-31, kl 09.12

Avesta kommun bjöd in till föreläsning. Det var beredskapssamordnare från Västra Mälardalens kommunalförbund som delade med sig av sina erfarenheter i arbetet med stöd till personer som drabbats av kris eller olycka.

Frivilliga resursgruppen övar på eftersök av försvunna personer

Publicerad 2017-10-26, kl 14.55

Avesta kommuns frivilliga resursgrupp (FRG) utbildades i eftersök av försvunna personer av polisens regionala insatsledare den 22/10-17.

Tågurspårning i Krylbo

Publicerad 2017-10-04, kl 13.13

Strax innan klockan tolv spårade ett tåg ur nära Krylbo station.

Ung Livsstil

Publicerad 2017-09-18, kl 10.00