Avesta Fairtrade City - för åttonde gången

Publicerad 2017-05-12, kl 10.43

Avesta kommun har omdiplomerats som Fairtrade City för åttonde gången. "Det här är en viktig del i kommunens hållbarhetsarbete", säger Sussie Berger som är ordförande i styrgruppen för Avesta Fairtrade City.

Avesta kommun under Krisberedskapsveckan 8-14 maj

Publicerad 2017-05-08, kl 07.31

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför lyfter Avesta kommun krisberedskapsfrågor under vecka 19, 8–14 maj 2017.

Populär företagarfrukost i Källhagen

Publicerad 2017-04-26, kl 08.30

I Wist Last & Buss servicehall samlades närme 100 nyfikna Avestaföretagare för att höra om utvecklingen i Källhagens industriområde där det just nu grävs på flera håll.

Sandupptagning startar

Publicerad 2017-03-24, kl 16.09

Måndag 27 mars startar arbetet med att sopa upp all sand efter vinterns sandning, på gång- och cykelvägar i Avesta.
Den personal som är ute i arbete välkomnar att fotgängare och cyklister respekterar arbetsmaskiner och personal. Efter påsk så påbörjas även arbetet med sopning av villagator och övriga gator.

Skrapning och sandning av gator påbörjad

Publicerad 2017-03-13, kl 13.55

Nu startar sandningen och skrapningen av kommunens vägnät.

Snöröjning påbörjas

Publicerad 2017-02-22, kl 00.00

Onsdag, 22 februari, klockan 15.00 kommer en total snöröjning att påbörjas i hela kommunen.