• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Trafiksituationen vid Skogsbo skola

Publicerad: 2021-02-08, kl 09.10

Skogsbo skola är en skola där cirka 380 elever vistas dagligen. Eleverna är i en ålder då vårdnadshavare följer sina barn till skolan, oftast i bil. De barn som tar sig till skolan på egen hand är i en ålder då de inte alltid är uppmärksamma i trafiken. De flesta kommer till eller lämnar skolan vid samma tidpunkt, vilket gör det ännu mer angeläget att skapa en så säker trafiksituation som möjligt.

barn med cykelhjälm cyklar på en orange cykel

Idag finns det förbättringsåtgärder som ska vidtas för att trafiksituationen ska bli bättre vid Skogsbo skola. Nu byggs en ny skola, då fler elever tillkommer och planeringen/arbetet för att skapa en säkrare trafiksituation är i full gång.

Under våren kommer ett antal saker att initieras vid avlämnings/ hämtningsplatsen där Birger Carlssons väg möter Brunnsvägen. Att sätta ett exakt datum för när allt står färdigt kan inte göras men under året ska allt färdigställas: 

- Gång- och cykelbanan från Brunnsvägen förlängs fram till Skogsbo skola
- Ny bussficka vid den nya skolbyggnaden
- Ytan för parkering, hämtning och lämning av barn ska göras säkrare

Förutom kommunala medel har Teknisk service sökt och fått projektmedel från Trafikverket. Vi som arbetar med dessa frågor är extern expertis på trafikfrågor, Gamla Byn AB, vägansvariga på Teknisk service, ledningen för Bildningsförvaltningen samt skolledningen i Skogsbo.

Vi kommer att löpande att lägga ut information om arbetena vid Skogsbo skola. Vi är väl medvetna om rådande trafiksituation och hoppas att vi tillsammans med er vårdnadshavare kan hjälpas åt för att ge våra elever en säker väg till skolan. Vi, genom att genomföra planerade åtgärder, och ni genom att köra försiktigt vid lämning och hämtning av barn.

Med vänlig hälsning 
Skolledningen Skogsbo skola och förvaltningsledningen Bildning