Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktige

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Trekanten 3 och del av Avesta 3:5

Samråd äger rum 24 februari -
30 mars 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktiges valberedning

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Inbjudan till samråd

Detaljplan för Personalparkering, del av fastigheten Västanfors 7:11

Samrådet äger rum 10 februari -
16 mars 2020.

Anslogs av: Anneli Österhof

Handlingar i pdf-format

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Industriområde norr om Horndal

Samråd äger rum 17 januari -
28 februari 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts sammanträde

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Landstingshuset; Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg

Anslag

Sammanträde:

Gemensam nämnd för upphandling

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset, Ludvika kommun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren