Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information. 

V-Dala överförmyndarkansli
Klicka här för att ta del av öppettider och kontaktuppgifter

 

Anslag

Sammanträde:

kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt--Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnd Dalarna

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktige

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 26 oktober 2020 klockan 17:00 i Bygdegården Jubel, Sjöviks Folkhögskola

Läs mer här: föredragningslista med handlingar

Anslaget av: Maria Hellgren

Inbjudan till samråd

Upphävande av del av detaljplan "Byggnadsplan för KARLBO m fl fastigheter"

Samråd äger rum 26 oktober -
30 november 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Individnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Strandbacksvägen 7

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktige

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Prästgatan 50

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Helené Eriksson

Anslag

Sammanträde:

Individnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Västmanland Dalarna Lönenämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Ledningskontorets kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Gemensam nämnd för upphandling

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset Ludvika

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Samordningsförbund

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet, Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren