Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information. 

 

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Trekanten 3 och del av Avesta 3:5

Samråd äger rum 24 februari -
30 mars 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Krisledningsnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Rågen 3 och 5 m fl, Avesta kommun

Samråd äger rum 16 mars - 24 april 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Personalparkering, del av fastigheten Västanfors 7:11

Samråd äger rum 10 februari -
16 mars 2020.

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Prästgatan 50

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Helene Eriksson

KUNGÖRELSE

NATUR OCH MILJÖ 

Ansökan om Natura 2000-tillstånd samt dispens från förbudet att sprida biocidprodukter från luftfartyg för bekämpning av larver av översvämningsmygg under 2020-2022 i översvämningsområden vid Nedre Dalälven

Se kungörelse här

Anslogs av: Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Extra bildningsstyrelse

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Inbjudan till Samråd

Ändring av Detaljplan för Månsbo 1:59 m fl

Samrådet äger rum 30 mars -
27 april 2020,

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna lönenämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Ledningskontorets kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsesn plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens personalutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Christina Hardyson

Anslag

Sammanträde:

Hjälkpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren