Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Samordningsförbund

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet, Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Kungörelse

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndag 26 november 2018 klockan 15:00 OBS! Tiden!

Plats: Fors Folkets hus

Se föredragningslistan här

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktiges valberedning

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens personalutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Prästgatan 50

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Helene Eriksson

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktige

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Inbjudan till samråd

Ändring av detaljplan för bostäder öster om Älvnäsleden

Samrådet äger rum 
12 november - 17 december 2018

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Tillkännagivande

Ändring av detaljplan för Horndals södra industriområde mm

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har antagit ovanstående detaljplan och har tillkännagivits genom anslag.

Anslaget sattes upp: 14 novbember 2018
Anslaget tas ner: 6 december 2018

Länk till beslut

Tillkännagivande

Detaljplan för Södra Källhagen
(del av Avesta 4:36)

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har antagit ovanstående detaljplan och har tillkännagivits genom anslag.

Anslaget sattes upp: 14 novbember 2018
Anslaget tas ner: 6 december 2018

Länk till beslut