Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information. 

V-Dala överförmyndarkansli
Klicka här för att ta del av öppettider och kontaktuppgifter

 

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskottet

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Individnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Muttern 6

Samråd äger rum 7 april -
12 maj 2021

Handlingar i PDF-format

Anslogs av: Maria Edwardsson

Anslag

Sammanträde:

Krisledningsnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Anslag

Sammanträde:

Krisledningsnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Västmanland Dalarna lönenämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Ledningskontorets kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Inbjudan till samråd

Detaljplan för Lund 1:4, Folkärna

Samråd äger rum 12 april -
10 maj 2021

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Maria Edwardsson

Anslag

Sammanträde:

Extra bildningsstyrelse

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Krisledningsnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Individnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Krisledningsnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna miljö- & byggnadsnämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Västmanlad-Dalarna miljö- & byggförvaltningen

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Jenny Ljungdahl

Anslag

Sammanträde:

Kommunfullmäktige

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Stadshuset

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Inbjudan till samråd

Detaljplan för område norr om
väg 70 i Åsbo

Samråd äger rum 3 maj - 31 maj
2021

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Maria Edwardsson 

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Industrimark norr
om Horndal

Granskning äger rum 10 maj -
31/5 2021

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Maria Edwardsson

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Prästgatan 50

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Helené Eriksson

Underrättelse om granskning

Detaljplan för bostäder längs
Ängsbacksvägen i Horndal

Granskning äger rum 10 maj -
31 maj 2021

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Maria Edwardsson

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz