Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Underrättelse om granskning

Detaljplan för södra Källhagen (del av Avesta 4:36) i Avesta

Anslag sattes upp: 3 september 2018

Anslag tas ned: 24 september 2018

Fysisk förvaringplats: Strandbacksvägen 7

Planhandlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Åsa Lantz

Kungörelse om granskning

Ändring av detaljplan för Horndals södra indrustiområde mm

Anslag sattes upp: 10 september 2018

Anslag tas ned: 8 oktober 2018

Fysisk förvaringsplats: Strandbacksvägen 7, Avesta

Planhandlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Tillkännagivande

Detaljplan för Åsbo 9:6 och 9:8, Avesta kommun - antagande

Kommunstyrelsen 10 september 2018

§ 110

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Tillkännagivande

Detaljplan för Östra delen av Skogsbo industriområde, Avesta kommun - antagande

Kommunstyrelsen 10 september 2018

§ 109

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Kungörelse 

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid: Måndag 24 september 2018 klockan 17:00
Plats: Fors Folkets hus

Se: Kallelse/föredragningslista

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz