Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Samordningsförbund

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet, Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag 20190614

Sammanträde:

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Prästgatan 50

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Helene Eriksson

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträde måndag 27 maj 2019 klockan 17:00

Plats: Horndals församlingshem

Se vidare föredragningslista

Anslogs av: Maria Hellgren

 

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna Lönenämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Ledningskontorets kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Kungörelse om granskning 2

Ändring av detaljplan för bostadsområde öster om Älvnäsleden

Granskning 2 äger rum 13 maj -
10 juni 2019

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Kungörelse

Valnämndens preliminära rösträkning – val till Europaparlamentet 

Avesta kommuns valnämnd sammanträder nedanstående tid och plats för preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster som ej räknats i vallokalerna under valdagen. 

Den preliminära rösträkningen är offentlig. 

Tid: Onsdagen den 29 maj 2019
        klockan 9:00 

Plats: Stadshusets
           sammanträdesrum
           på mellanvåningen 

                                                                                      / Valnämnden

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens personalutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Regionhuset, Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren