• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00**

  **Fredag 24 januari stängt pga planeringsdag! 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Nyanlända elever

Asylsökande barn erbjuds förskola, skola och fritidshem på samma villkor som svenska barn. Däremot omfattas de inte av skolplikten.

Avesta kommun har två grundskolor med förberedelseklasser. Det är Johan-Olovskolan och Åvestadalskolan.

För att ge nyanlända elever i Avesta kommun större möjligheter till en bra integration avser Avesta kommun också att arbeta för en ”utslussning” av eleverna i förberedelseklasserna till ett flertal skolor i kommunen.

Skolledningen på Åvestadalskolan har utökats med en biträdande rektor, där 50 % av tjänsten avser integrationsuppdrag. Integrationsuppdraget är kommunövergripande.

Ansvars- och arbetsområden som ingår i tjänsten är följande:

 • Samverka med skolans mottagare och kartläggare av nyanlända elever
 • Kommunansvar för planeringen och praktiskt genomföra utslussning av nyanlända elever till andra skolor i kommunen
 • Personalansvarig för modersmålslärare (ambulerande)
 • Personalansvarig för studiehandledare (ambulerande)

Samordnare

Skolverket erbjuder från våren 2016 alla huvudmän i Sverige möjligheten att utse en samordnare gällande nyanländas lärande. Utvecklingsledare Ylva Åkerberg är samordnare för Avesta Kommun. Samordnarens roll är att stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Uppdraget innebär att:

 • genomföra en nulägesbeskrivning som ska utmynna i en handlingsplan
 • vara stöd för huvudman och rektorer i val och organisering av kommande insatser inom nyanländas lärande
 • fungera som en länk mellan Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och berörda huvudmän i landet

 

Senast granskad 12 december 2019.