• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–16.30
  Tisdag kl. 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–16.30
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts för grundskolans och särskolans elever

Skolskjuts för grundskola, särskola samt gymnasiesärskola

Information  skolstart läsåret 17/18

Elever som har bedömts ha behov av skolskjuts skall ha fått hemskickat skolbusskort samt elevskjutslista med information om hur eleven skall åka skolskjuts.

Elever i Fors skola boende i Östanfors har tidigare haft skolsskjuts beroende på att Gång- och cykelvägen mellan Östanfors och centrala Fors har behövts repareras. Reparationen är nu genomförd och kommer att vara helt klar under vecka 35. Belysning och staket kommer då att vara på plats utefter den 230 meter långa sträcka som har reparerats.

Information om skolstart, se respektive skolas webbsida alt. hemskickad information från skolan.

Linje 203 har tre nya hållplatser. Ryttargatan, Uppsjövägen och Baggbovägen. Elever boende här kliver på linjebussen och åker med bussen till Nyhyttan, där bussen vänder och sen till Avesta teater och Bergsnässkolan.

All skolskjutstrafik till och från Åvestadalskolan utgår från och angör den nya hållplatsen Skolgatan vid Åvestadalskolan. Hållplatsen kommer att färdigställas med nytt väderskydd under hösten.

Hållplats Avesta teater är under ombyggnad och kommer att vara helt klar under september månad. Skoleleverna uppmanas att använda det nya övergångstället då de går över Dalavägen.

***********************************************************************************************************

Elever i grundskola och särskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan (Skollagen 2010:800).

Om rätt till skolskjuts föreligger, avgörs av:

 1.  Färdvägens längd mellan hemmet och skolan.

          Avståndsregler i Avesta kommun är:

          Förskoleklass - årskurs 3, om avståndet överstiger 3 km.

          Årskurs 4-9, om avståndet överstiger 4 km.

    2.   Trafikförhållandet mellan hemmet och skolan.

    3.   Elevens funktionsnedsättning

    4.   Någon annan särskild omständighet  

Elever som bedöms ha rätt till skolskjuts, skall kunna förflytta sig på egen hand till linjebusshållplats och/eller uppsamlingsplats för skolskjuts i avstånd upp till:

 •     Förskoleklass - årskurs 3, upp till 3 km.
 •     Årskurs 4 - årskurs 9, upp till 4 km.

Elev kan efter ansökan vara berättigad till skolskjuts inom kommunen, vid växelvis boende hos vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser. Se ansökningsblankett för skolskjuts vid växelvis boende.

Elev kan efter ansökan och beslut av kommunstyrelsen, beviljas skolskjuts vid val av annan skola än placeringskolan. Se ansökningsblankett för ansökan om skolskjuts.

Planering av skolskjuts sker av Dalatrafik AB i samråd med kommunen. Utförande av skolskjuts sker genom Dalatrafiks AB och deras entreprenörer.

Dalatrafiks kundservice svarar på frågor om skolskjuts och här lämnar du dina ev. klagomål om skolskjuts. Se Dalatrafiks hemsida för tidtabeller.

Tel: 0771-95 95 95

Mejl: kundservice@dalatrafik.se

Gällande skolskjutsreglemente. Bilaga till skolskjutsreglemente.

Elever i frivilliga skolformer (förskola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning) har inte skolskjuts.

Om du har allmänna frågor om skolskjuts, kontakta servicecenter.

 

Senast granskad 18 augusti 2017.