• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Karlfeldtgymnasiet erbjuder följande stöd till elever. 

Skolhälsovård

Skolhälsovården är den medicinska delen av skolans elevhälsa. Ändamålet är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande, rådgivande, omfatta hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolhälsovård erbjuds för samtliga elever på skolan. På Karlfeldtgymnasiet finns tillgång till skolläkare.

Kurator

Skolkuratorn bidrar med psykosocial kompetens i elevhälsoarbetet och arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation. Skolkuratorn arbetar både förebyggande och med enskilda elever för att främja en fungerande skoldag. På Karlfeldtgymnasiet finns tillgång till skolpsykolog.

Studiero

Våra specialpedagoger och speciallärare har som främsta uppgift att i största möjliga mån tillgodose elevers olika behov av extra anpassningar och särskilt stöd under gymnasietiden.

På studiero kan elever bland annat få hjälp med sina studier genom tekniska hjälpmedel som datorer, surfplattor och scannermöss men även med studieteknik och struktur. Vid behov kan undervisning i en mindre grupp eller enskilt erbjudas och vi kan hjälpa till att anpassa undervisningsmaterial för att underlätta lärandet. Större delen av kurslitteraturen finns som inläst material på Inläsningstjänst, dit vi kan ordna inloggningsuppgifter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom biblioteket kan elever även få skönlitteratur som inläst material. 

På Studiero arbetar vi främst med kurserna i svenska, matematik och engelska, men naturligtvis erbjuds stöd även i andra kurser.

Plugga klart - En möjlighet att klara plugget

Karlfeldtgymnasiet har deltagit i det EU-finansierade projektet "Plugga klart" för att förhindra studieavbrott. Det är inte ovanligt att man som ungdom tröttnar på skolan och då hjälper vi till att motverka det som gör studierna jobbiga. Vi tror att alla kan klara en gymnasieexamen med rätt hjälp.

Frågor?

Kontakta skolan på 0226-64 53 13 eller karlfeldtgymnasiet@avesta.se

Senast granskad 02 december 2021.