• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Sökande till gymnasieskolan

Du har rätt att söka en gymnasieutbildning till hösten det år du fyller 19. För att läsa ett nationellt program ska du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem eller nio övriga ämnen beroende på vilket program du söker. Om du redan har gått ett nationellt program på gymnasiet, läst en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate är du inte behörig att söka ett nationellt program. Om du saknar behörighet för ett nationellt program kan du söka introduktionsprogram

Att söka till gymnasiet

Alla elever i årskurs 9 och samtliga elever på IM i Avesta kommun kan söka till gymnasieskolan via internet. I januari får du inloggning och lösenord av din studie- och yrkesvägledare. Alla utbildningar på kommunala och fristående gymnasieskolor finns på Gymnasieantagningen webbplats. När du har gjort ditt val skriver du ut din ansökan och skriver under. Du lämnar den till din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har tillgång till internet eller behöver hjälp kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

HÄR loggar du in för att göra din ansökan.

Om du ej går i skolan men är behörig att söka gymnasieskola så kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på gymnasiet så hjälper de dig att fylla i ansökan på papper.

HÄR  kan du läsa mer om gymnasieantagningen, reservantagning, viktiga datum och statistik med mera.  

Individuellt val

Alla elever ska läsa 200p individuellt val. Om du söker till Naturvetenskaps- eller teknikprogrammet behöver du välja ett individuellt val redan till år 1. (Resterande väljer till år 2)

Här nedan hittar du en beskrivning av de val du kan göra i din gymnasieansökan.

 • Särskilda antagningsunderlag för sökande till nationellt program på Karlfeldtgymnasiet

  Ansökan till nationellt gymnasieprogram inom dispens i engelska

  Du som inte har haft möjlighet att läsa engelska under stora delar av din tid i grundskolan har möjlighet att söka dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. (Skollagen Kap 16, 32§)

  Skälen till att en enskild elev inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska kan vara flera. Eleven kan relativt nyligen ha anlänt till Sverige från ett land där engelska inte har förekommit i undervisningen i någon större utsträckning. Det kan också röra sig om elever som med anledning av andra personliga förhållanden inte har kunnat delta i engelskundervisning i Sverige eller utomlands, till exempel utlandssvenska elever.

  Att beviljas en dispens från kravet på godkänt betyg i engelska innebär att du får ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen, men det är inte ett undantag från kravet att läsa grundskoleengelska. Du läser både grundskoleengelska och engelska på gymnasienivå under gymnasietiden.

  Det är huvudmannen för respektive gymnasieskola som avgör om du beviljas dispens från kravet på godkänt betyg i engelska till sökt utbildning. För att kunna beviljas dispensen måste eleven i övrigt vara behörig till sökta programmet och prövas på sitt meritvärde tillsammans med övriga elever. Man behöver också bedömas ha förutsättningar att klara studierna på sökt program.

  Enligt Skolverket är denna bestämmelse avsedd att tillämpas restriktivt.

  Ansökan till nationellt gymnasieprogram inom Fri Kvot

  Fri kvot innebär att ett begränsat antal platser avsätts för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. (Gymnasieförordningen 7 kap 3 §)

  Dina skäl behöver intygas med dokument som bifogas med din gymnasieansökan. En ansökan i fri kvot innebär att mottagande skola gör en bedömning om de skäl du har angett är tillräckliga för att ge dig företräde framför alla andra sökande till utbildningen som har högre meritvärde än dig. Det betyder att dina skäl behöver vara starka samt att du behöver vara behörig till sökt utbildning. Beslut om plats i fri kvot fattas först i juni och därför kommer din ansökan i fri kvot inte att prövas i samband med preliminärantagningen.

  Särskilda omständigheter innebär att din studieförmåga tillfälligt försämrats och ska avse:

  Ej kroniska sjukdomar/problematik, de ska vara av tillfällig och övergående art. Gäller det mående, ska det vara mående i närtid, som gör att betygen kraftigt påverkats. Att man inte kunnat prestera och fått de slutbetyg man skulle haft om man fått haft hälsan. Eller att man sent fått sin diagnos vilket gjort att skolan inte kunnat sätta in rätt resurser i god tid.

  Kontakta din studie-och yrkesvägledare om du har funderingar.

Senast granskad 20 december 2021.