• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Om skolan

Om du har ett barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser och eleverna läser ämnen eller ämnesområden och möjlighet ges att även läsa ett tionde år.

Utbildningen på grundsärskolan kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Inom grundsärskolan finns också en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare sker innan utredningen genomförs. För elever som har rätt att mottagas i grundsärskolan och läser efter grundsärskolans läroplan kan skolgången se olika ut. I Avesta finns två möjligheter från och med årskurs 5. För elever som har rätt att mottagas i grundsärskolan och läser efter grundsärskolans läroplan kan skolgången se olika ut. Eleverna på grundsärskolan kan ha sin undervisning enbart på grundsärskolan, eller studera som integrerad elev helt eller delvis i en klass på grundskolan. (Skollagen 2010:800 7 kap 9§). I Avesta kommun finns grundsärskolan på Domarhagskolan, men de yngre eleverna som har rätt till grundsärskolans kursplan läser i huvudsak som integrerade elever.

På grundsärskolan arbetar lärare och assistenter samt lärare som vi lånar från högstadiet Domarhagsskolan.

Rektor
Erica Erixon 

Senast granskad 15 november 2021.