• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Partnerförskolor/skolor

Vi i Avesta kommun tycker att det är viktigt att ha barnomsorg och skolor med hög kvalitet. Vår ambition är att ständigt utveckla våra verksamheter för att ge våra invånare den bästa barnomsorg och skola vi någonsin kan. Att vara partnerförskola/skola tillsammans med Högskolan Dalarna passar väl in i den ambitionen.

Partnerförskolor

Det område som ingår i partnerskap med Högskolan Dalarna är Skogsbo förskolområde, beläget strax utanför centrala Avesta. Området innehåller enheterna Leka Lära (elva avdelningar) samt Törnrosa (en avdelning). Skogsbo är ett populärt bostadsområde och har därmed hög efterfrågan på platser. Förskolområdet har växt ordentligt och utökat sin verksamhet med ett antal avdelningar det senaste året.  Många pedagoger söker sig till området som ligger trivsamt till med goda förutsättningar för naturvistelser och närhet till idrottsanläggningar. Området har inga rekryteringssvårigheter och en hög andel förskollärare.

Verksamheten kännetecknas av ett synsätt där alla pedagoger är viktiga och alla har sin roll. Inom förskolområdet finns både engagemang och kompetens för att handleda studenter. Dessutom ser både personal och ledning det som stora möjligheter att ta del av aktuell forskning och utbildning genom att ha studenter på plats.

Avesta kommun arbetar sedan något år tillbaka med Vägledande samspel som förhållningssätt. Vi ser en möjlighet att studenter som genom sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hamnar hos oss, ges möjlghet att ta del av Vägledande samspel, innehåll och förhållningssätt. VFU studenter via Högskolan Dalarna kommer att få en introduktion i Vägledande samspel under tiden de praktiserar i området. Specialpedagogen i området är ansvarig för kurser i Vägledande sampsel.

Partnerskola

När Högskolan Dalarna till höstterminen startar den tredje omgången med samarbeten mellan lärarutbildningen och skolorna blir Markusskolan i Avesta en av sju utvalda partnerskolor i länet. Markusskolan ligger i centrala Avesta och har drygt 300 elever i åk F-6.

Skolorna är utvalda efter en noggrann utvärdering utifrån ett antal kriterier. De områden man granskat är handledarresurser, handledarkompetens, forskning och utveckling, samt kvalitetsmedveten skolkultur. Sju grundskolor(f-6) har valts ut.

När det gäller handledarresurser och handledarkompetens så är grundkravet att lärarna i de berörda verksamheterna och ämnesområdena ska ha lärarexamen och minst två års yrkeserfarenhet. De ska också ha utbildats i handledning. Här ligger Markusskolan bra till med välutbildad och erfaren personal. Det finns faktiskt hela fem förstelärare på skolan.

Forskning och utveckling är något som Markusskolan jobbar aktivt med. Bland annat genom kollegialt lärande, vilket innebär att lärare utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. Alla matematiklärare har utbildats genom Matematiklyftet och under detta och nästkommande år ska samtliga klasslärare genomföra Läslyftet.

Det fjärde kriteriet för att bli partnerskola är att skolans ledning, organisation och undervisning ska hålla god kvalitet samt att skolan ska uppvisa en vilja och nyfikenhet att söka ny kunskap och ständigt reflektera över verksamheten. Markusskolan har flera spännande utvecklingsprojekt på gång.

Man jobbar till exempel aktivt med inkludering. Målet är att varje elev, oavsett hur elevens unika förutsättningar ser ut, ska kunna vara med sin klass och känna sig inkluderad. Man genomför också ett värdegrundsarbete där man bland annat jobbar med bemötande – både mellan personalen och eleverna, och elever emellan. Ett tredje exempel är det språkutvecklande arbetssätt som man introducerade genom en studiecirkel och som genomsyrar undervisningen.

Nu hoppas man på ännu mer utveckling i och med samarbetet med Högskolan Dalarna. Att vara partnerskola innebär att man ska ta emot högskolestudenter i deras verksamhetsförlagda utbildning, ett utbyte som gynnar både studenterna och partnerskolorna. Studenterna får praktisk övning och en värdefull inblick i verkligheten och skolorna får ta del av ny kunskap och nya metoder som studenten har med sig från sin utbildning.

Studenterna kommer under sin utbildning att spendera fyra praktikperioder om varderar fem veckor. De följer sina handledare i undervisningen och efter hand kliver de in i lärarrollen och får öva sig på att leda undervisningen. Mellan praktikperioderna har studenterna löpande kontakt med partnerskolan och sina handledare.

Senast granskad 15 november 2021.