• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Riktade insatser

Avesta kommun har under tre terminer fått möjligheten att delta i ett projekt som finansieras av skolverket. Projektet heter Riktade insatser mot nyanländas lärande och handlar om att vi ska bli bättre på att arbeta med elever som behöver stöd i skolan i samband med att man kommer ny till den svenska skolan. Detta är ett tillfälle att erbjuda fortbildning till personalen och att göra detta utan att det på något sätt påverkar de ordinarie pengarna till skolans elever.

Projektet består av flera olika insatser och samordnas av en projektledare, som anställts speciellt för detta. Hon heter Marie-Ann Eklund och har tidigare varit rektor på Markusskolan.

En första uppgift är att skriva en handlingsplan för hur Avesta kommun ska ta emot och integrera nyanlända elever i skolan. Utifrån denna ska vi också redigera de dokument vi använder för att få en likvärdig hantering i kommunen, där alla skolor gör på ett likvärdigt sätt och använder sig av samma blanketter. Vi ska också se över hur många kartläggare vi har/behöver och se till att alla rektorer vet vem man ska vända sig till för att få hjälp med detta.

Inom förskolan kommer man att arbeta med flera olika insatser:

 • Fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. All pedagogisk personal kommer att delta i läslyftet, där man kommer att arbeta med moduler som riktar sig mot förskolan:
  • Skapa och kommunicera
  • Fler språk i barngruppen
  • Läsa och berätta.
 • Föräldrastöd i samverkan med familjecentrum
 • Språkutvecklande miljöer
 • Digitalisering

Grundskolan satsar stort på fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta sker i form av fyra föreläsningar, där vi satsat på välrenommerade svenska föreläsare som Laid Bouakaz, Tiia Ojala och Anna Kaya. Utifrån dessa och en bok som vi köpt in till alla lärare har vi också nätverksträffar där lärarna får utbyta erfarenheter och diskutera ämnet i ett kollegialt lärande.

Gymnasiet satsar också på språkutvecklande arbetssätt och deltar i Grundskolans föreläsningar. De kommer också under hösten att göra studiebesök på några skolor för att se och lära och under 2019 kommer de att genomföra läslyftet.

Därutöver kommer vi också att genomföra fortbildning för andra personalgrupper:

 • Alla modersmålslärare och studiehandledare kommer att få en utbildning som syftar till att stärka deras kompetens inom pedagogik, planering och bedömning.
 • Lärare som arbetar i förberedelseklass och med svenska som andraspråk kommer att få utbildning i ett bedömningsmaterial som skolverket tagit fram och som heter Bygga svenska.
 • Elevhälsan; skolsköterskor och kuratorer ska gå en tvådagarutbildning i TMO-traumamedveten omsorg.
 • Vi genomför en breddning av en satsning Arbetsmarknadskunskap, där vi utöver det arbete vi gör mot alla elever på högstadiet och gymnasiet även vill utbilda och informera föräldrar till våra nyanlända elever om utbildningssystemet och arbetsmarknaden i Sverige.
 • Lokala teamet, som består av Björn, Bengt, Karin, Ylva, Marie-Ann, Birgitta Hägg och Ulf kommer att fortsätta arbeta under det här projektet och vara ansvariga för att det genomförs på det sätt som beskrivs i handlingsplanen.

Här kan du läsa informationsbrev

Senast granskad 15 juli 2020.