• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Klicka här för särskilda öppettider påskhelgen   

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skogsskötselåtgärder i Horndal

Avesta Kommun planerar att inom kort göra naturvårdsinriktade röjningar, gallringar och avverkningar i flera olika kommunägda skogsbestånd i Horndal. Syftet är att gynna lövskogsmiljöer.

Planerade åtgärder

De områden som berörs är avgränsade med rosa linjer på kartan. Åtgärdernas syfte är i första hand att gynna olika lövträd och arter knutna till lövskog. Huggningarna kommer att ge mer utrymme för de kvarvarande träden samt skapa en ljusare skog med större lövandel än i dag. Det är därför främst gran och tall som kommer att tas bort, medan merparten av lövträden sparas. Riktigt gamla tallar och även en del grova granar kommer också att sparas. På flera ställen kommer död ved, i form av högstubbar, att skapas som naturvårdsåtgärd.

Avverkningen kommer huvudsakligen att ske maskinellt (med skördare), men även manuell fällning (med motorsåg) kommer att bli aktuell på vissa ställen. Områden där endast röjning eller manuell fällning av enstaka träd kommer att ske har inte markerats på kartan.  Virket kommer att läggas upp på lämpliga platser i väntan på borttransport.

Åtgärderna kommer att utföras av kommunens entreprenör Mellanskog. Tanken är att arbetet ska påbörjas i början av november i år. Skulle det bli alltför blött i markerna och därmed risk för körskador så skjuts åtgärderna upp tills bättre förhållanden råder.

Frågor och synpunkter

Om Du vill ställa frågor eller framföra synpunkter angående skötselåtgärderna så är Du välkommen att kontakta Avesta Servicecenter på tel. 0226-64 50 00 eller via e-post servicecenter@avesta.se.

Samrådsmöte

Vi kommer även att ordna ett samrådsmöte, där vi kommer att informera mer ingående om de planerade åtgärderna och där det kommer att ges möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Samrådsmötet äger rum onsdagen den 24 oktober, kl. 18:00 i Mässen i Horndals brukspark.

Senast granskad 19 oktober 2018.