• Skriv ut
 • Kontakt
 • L L Lättläst
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00 
  OBS! Fredag 8 mars stängt för besök pga golvvård

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Markanvisningstävling i Krylbo

Avesta kommun är en kommun i utveckling. Efter flera nyetableringar och markköp - där Google är den senaste i raden, med att ha köpt 109 ha mark i Horndal - behöver Avesta fler bostäder. Därför går nu kommunen ut med sin första markanvisningstävling av totalt tre. Den första tävlingen avser Lönngränd i Krylbo.

I ett strandnära, naturskönt område vid Lönngränd i Krylbo, önskar Avesta kommun se ett bostadsområde med 50-70 nya lägenheter. Ambitionen är att husen och dess omgivning ska känneteckans av hållbarhet och hög arkitektonisk kvalitet.

Avesta är en stolt kommun med mångårig historia inom basindustrin, med ett förträffligt geografiskt läge, en utmärkt infrastruktur och en fantastisk natur. Här är det enkelt att verka, leva och andas. 

När det gäller Krylbo är kommunens intentioner att göra samhället till en ekostadsdel, med utgångspunkt i dess historiska tradition som stationssamhälle och järnvägsknutpunkt, med en högkvalitativ bebyggelse från förra sekelskiftet. Det nu aktuella området ligger ett par stenkast från den gamla stationsbyggnaden.

Senast sista januari 2018 ska förslag för bostadsområdet Lönngränds utformning vara inlämnat till kommunen, vilket därmed medger deltagande i tävlingen. En jury gör en samlad bedömning av tävlingsförslagen. Vinnande intressent får vara med om att tillsammans med kommunen utforma detaljplanen för området. Marken kommer att överlåtas till ett i förhand fastställt pris.

Här kan du ta del av:

Inbjudan till markanvisningstävling för Lönngränd, Krylbo

Grundkarta

Parkeringsnorm för Avesta kommun, 2012-11-26

Kommunens riktlinjer för markanvisning

Kommunens mall för markanvisningsavtal

Utredning buller

Utredning farligt gods

Utredning geoteknik för del av området, år 1990

Program för Krylbo - Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel, 2015-12-14

Översiktsplan Avesta kommun, 2007-02-12

Kommunens träbyggnadspolicy 

Missa inte chansen att gå före i en expansiv kommun!

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse så hör av dig till vår markchef Ulf Lademyr 0226 – 64 50 71 (mejl ulf.lademy@avesta.se) eller stadsarkitekt Pål Anders Stensson 0226 – 64 50 50 (mejl pal-anders.stensson@avesta.se).

 

Avesta har också för avsikt att årsskiftet 2017/2018 samt försommaren 2018 även utlysa markanvisningstävlingar för:

Mattsbohöjden i Avesta, som är ett område några stenkast från centrumkärnan där ny bebyggelse ska utformas och placeras så att det på ett lämpligt sätt kompletterar det centrala friluftsområde som Mattsbohöjden utgör. Vid byggnation på denna plats kommer även samspelet med ett bevarat grönstråk genom området samt det unika Aaltohuset att bli viktigt.

och 

Sågplan i Krylbo, ett 25 000 kvadratmeter stort området, kommer som inom kort att genomgå en markundersökning och sanering. Den beräknas vara genomförd och klar första halvåret 2018. För framtida boende ligger området två stenkast från tågstationen och medger ett  morgondopp i älven.

Senast granskad 24 oktober 2018.