• Skriv ut
 • Kontakt
 • L L Lättläst
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Markanvisningstävling i Krylbo

Visst bygger vi i Avesta. Men det räcker inte. De senaste årens stora befolkningsökning tillsammans med nyetablerade företag betyder att vi behöver fler bostäder. Många fler. Och vi behöver såväl hyres- och bostadsrätter som villor.

Vill du vara med och bygga Avestas framtid?

Avesta kommun kommer med start i höst att bjuda in till tre markanvisningstävlingar för bostadsbebyggelse i mycket attraktiva lägen. Detaljplanearbeten pågår för fullt och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör.

Först ut är kvarteret Lönngränd i Krylbo, helt nära järnvägsstationen och älven. Den tävlingen kommer ut i augusti/september 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 släpps därefter Mattsbohöjden, en central tomt i Avesta, högt belägen med en vidunderlig utsikt över stad och vatten. Sommaren 2018 bjuder vi in till ny markanvisningstävling för exploatering av den f d Sågplan i Krylbo, med ett underbart strandläge vid Dalälven, också här strax intill järnvägsstationen.

Vill du veta mer, så läs här nedanför om de olika projekten eller hör av dig till vår markchef Ulf Lademyr 0226 – 64 50 71 (mejl ulf.lademy@avesta.se) eller stadsarkitekt Pål Anders Stensson 0226 – 64 50 50 (mejl pal-anders.stensson@avesta.se).

Men du kan också läsa vidare….

Lönngränd i Krylbo är ett område om 12 500 m2, beläget endast 250 m från Avesta-Krylbo järnvägsstation, varifrån du kan nå Uppsala, Västerås, Gävle, Borlänge och Falun på 1 h (± 10 min). Till Stockholm tar det endast 1,5 h. Dessa städer är för Avestabor intressanta som arbetsmarknader och för sin handel. De är också universitets-/högskoleorter, vilket kan göra markanvisningsområdet intressant för bl a studerande och arbetspendlare.

Området ligger i omedelbar anslutning till Dalälven och det allmänna gångstråket Älvpromenaden som sträcker sig längs stranden mellan Krylbo och Avesta. Enligt nyligt utförda överslagsberäkningar bedöms området rymma ca 70 lägenheter i bebyggelse med varierande våningsantal.

Mattsbohöjden i Avesta, är ett område några stenkast från centrumkärnan där ny bebyggelse ska utformas och placeras så att det på ett lämpligt sätt kompletterar det centrala friluftsområde som Mattsbohöjden utgör. Vid byggnation på denna plats kommer även samspelet med ett bevarat grönstråk genom området samt det unika Aaltohuset att bli viktigt.

Sågplan i Krylbo, ett 25 000 kvadratmeter stort området, kommer inom kort att genomgå en markundersökning och sanering. Den beräknas vara genomförd och klar första halvåret 2018. För framtida boende ligger området två stenkast från tågstationen och medger även det morgondopp i älven.

Markanvisningstävling

Exploatörer med kompetens inom gestaltning och modernt byggande har här ett lysande tillfälle att visa framfötter och innovationsförmåga.  Vi tror att samtliga tre projekt genom kreativa lösningar och ett modernt förhållningssätt till den befintliga staden kan visa vägen för stadens utveckling framåt.

En utsedd jury kommer att göra en samlad bedömning av arkitektonisk kvalitet, påverkan på Avestas bostadsbestånd (både kvantitets- och kvalitetsmässigt), stadsbyggnadsmässig påverkan och andra faktorer som har betydelse för helheten. Marken kommer att överlåtas till ett i förhand fastställt pris.

Erforderliga buller- och riskutredningar genomförs innan tävlingen startar på uppdrag av Avesta kommun. Tävlingstid för respektive område kommer att bli c:a 3 månader för presentation av förslagshandlingar.

Villkor och övriga ramar kommer att presenterar i respektive inbjudan.

 

Intresseanmälan nu medför att ingen tid förloras vid tävlingarnas utlysande. Kontakta oss på en gång så skickar vi inbjudan första tävlingsdagen.

Missa inte chansen att gå före i en expansiv kommun.

För frågor kring projekten hänvisas intresserade till

Markchef Ulf Lademyr 0226 – 64 50 71 eller mejl ulf.lademyr@avesta.se

Stadsarkitekt Pål Anders Stensson 0226 – 64 50 50 eller mejl pal-anders.stensson@avesta.se

 

Senast granskad 03 oktober 2017.