• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Markanvisningstävling Mattsbohöjden

Flygfoto över centrala Avesta

Nu tar Avesta bostadsbyggandet till nya höjder.

I takt med att behovet av fler bostäder i Avesta blir större, har kommunen valt att nu gå ut med en markanvisningstävling för Mattsbohöjden. Sista dag för att presentera en idéskiss är sista april.

Mattsbohöjden är ett område som ligger centrumnära och i omedelbar närhet av Sundh Center, som är arkitekt-ritat av Alvar Aalto. I det här området ser gärna Avesta kommun att intressenten utnyttjar möjligheten att bygga på höjden.  

Det aktuella området utgörs av ett 3,3 hektar stort grönområde, och ligger helt nära skolor och centrala verksamheter. Samspelet med det unika Aaltoritade huset är givetvis viktigt i utformningen av de nya bostadshusen.  Ungefär 40 % av området ska exploateras.  Det är också viktigt att den så kallade naturmarken i området sparas.  Bland annat har beslutsfattarna slagit fast att den populära skogsstigen som löper genom området ska bevaras eller ges ny sträckning. Bebyggelsen bör också planeras med hänsyn till solförhållandena.

Det här är punkter som juryn och kommunens beslutsfattare kommer att ta hänsyn till när de väljer ut vinnande idéskiss. Dessutom värderas kvalitetsområden som arkitektur, stads- och samt ekologi och natur. Priset på marken är dock inte en del i tävlingen, utan uppgår till 400 kr per kvadratmeter möjlig bruttoarea enligt förslag.

Tävlingsbidragen/Idéskisserna kommer att granskas av en jury som består av tre ledande politiker för kommunen och tre tjänstemän. Granskningen sker under maj månad med målsättning att den idéskiss som vinner gehör utses i juni. I samarbete med vinnaren av markanvisningstävlingen kommer sedan detaljplanen för området att utarbetas.

För de detaljplaner som finns för området – där det bland annat planerats för ett vattentorn – har samtliga genomförandetider gått ut.

Avesta kommun är en kommun i utveckling, där det senaste exemplet av intresse för orten utgörs av Google som köpt mark i Horndal - motsvarande 182 fotbollsplaner. Det markområdet ligger på bekvämt pendlingsavstånd med bland annat avgiftsfri busstrafik, från Avesta centrum.

Avesta kommun har de senare åren också haft en omfattande inflyttning. Behovet av nya bostäder är därmed stort. I månadsskiftet november-december stod 2310 personer i kommunala bostadskön. Väntetiden på att få en bostad beräknades då till 3 år. Det här är skäl till att kommunen fattat beslut om att anordna totalt tre markanvisningstävlingar. Den första berörde Lönngränd i Krylbo vars underlag för markanvisningstävling legat ute sedan första december 2017 och avslutades sista januari (läs mer om Lönngränd här).

Den tredje tävlingen avser den så kallade Sågplan intill Dalälven, också den i Krylbo.

Anmälan skickas till TendSign här.

(Du behöver skapa ett gratiskonto, vilket du gör på samma sida)

Här kan du ta del av:

Inbjudan till markanvisningstävling 

Kommunens riktlinjer för markanvisning

Markanvisningsavtal för Mattbohöjden

Grundkarta Mattsbohöjden

Parkeringsnorm för Avesta kommun, 2012‐11‐26  

Översiktsplan Avesta kommun, 2007‐02‐12 

Kommunens träbyggnadsstrategi

Missa inte chansen att gå före i en expansiv kommun!

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse så hör av dig till vår stadsingenjör och markchef Ulf Lademyr 0226-64 50 71,  ulf.lademyr@avesta.se eller  planhandläggare Tobias Karlsson 0226 – 64 55 74, tobias.karlsson@avesta.se.

 • Mattsbohöjden är ett område som ligger centrumnära och i omedelbar närhet av Sundh Center, som är arkitekt-ritat av Alvar Aalto. I det här området ser gärna Avesta kommun att intressenten utnyttjar möjligheten att bygga på höjden. Sista anmälningsdag för tävlingen är 31 mars.

 • Den populära skogsstigen som löper genom området ska bevaras eller ges ny sträckning. Bebyggelsen bör också planeras med hänsyn till solförhållandena, enligt Inbjudan till Markanvisningstävling.

Senast granskad 16 april 2018.