• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.
  Påskstängt: Fredag 2 april till och med måndag 5 april.

  Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kontrollansvarig

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig (KA) i ärendet. En KA behövs när du ska bygga en ny byggnad men du kan även behöva en KA vid till exempel större tillbyggnader eller när du ska göra en ändring i en byggnad som innebär att byggnadens bärande delar berörs. Det behövs vanligtvis ingen kontrollansvarig vid mindre åtgärder som till exempel nybyggnad av mindre uthus och garage, mindre tillbyggnader och andra små ändringar av bostadshus och komplementbyggnader. Det är byggnadsnämnden som avgör om det behövs en KA i ärendet. Kontakta gärna kommunens servicecenter (se Kontakt ovan) om du är osäker på om du behöver anlita en KA.

Du som byggherre är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men den kontrollansvarige ska vara dig behjälplig och medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den och gällande bestämmelser följs samt vara med vid tekniskt samråd, besiktningar samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Som sökande är du ansvarig för att den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har åtagit sig uppdraget. Den kontrollansvarige ska ha en oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras samt vara certifierad. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida www.boverket.se. Läs mer om kontrollansvarig i Boverkets broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?"

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.  

Senast granskad 15 oktober 2020.