• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  OBS! Sommartider 24 juni - 14 juli
  Måndag - Fredag kl. 13:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Ändring av detaljplan för bostadsområde öster om Älvnäsleden, Avesta kommun

Översiktsbild

Syftet med planändringen är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av befintliga fastigheter vad gäller möjlig mark att bebygga. Detta sker genom att den mark som inte får bebyggas (prickmark) samt korsprickad mark tas bort för fastigheten Dalern 1, Skillingen 8 och del av Djäknehyttan 1:14. Ändringen innebär även att egenskapsbestämmelserna Sr och Sk (radhus och kedjehus) tas bort för att möjliggöra kommande behov av bostadsbebyggelse.

Detaljplanen är utsänd för granskning under perioden 13 maj t o m 10 juni 2019.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta, öppet vardagar 08.00-12.00, 13.00-16.30, på biblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas på telefon 0226-64 54 54 (expedition) eller av planhandläggaren på telefon 0226-64 50 55.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mail till miljo-bygg@avesta.se senast den 10 juni 2019.

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Kungörelse (pdf) 

Tillägg till planbeskrivning (pdf)

Karta med planändringen (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

Granskningsutlåtande 1 (pdf)

Utredning - Behov av miljöbedömning (pdf)

Bullerutredning (pdf)

 

Handläggare:   Eva Westlund
E-post:   eva.westlund@avesta.se
Telefon:   0226-64 50 55
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

   

Senast granskad 16 maj 2019.