• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Stockrosen 2 m fl, Norbergs kommun

Översiktsbild

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-01-23.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten till byggande av flerbostadshus på fastigheterna Stock-rosen 1 och 2, samtidigt som i övrigt redan tillåtna användningar på fastigheten Stockrosen 1 bevaras. För att få en så flexibel användning som möjligt av området syftar planen även till att möjliggöra användningar-na vård, kontor och skola inom Stockrosen 2.

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 12 februari t.o.m. 26 februari 2018 och handlingarna finns på biblioteket i Norberg samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.30). Du kan också titta på handlingarna i pdf-format här nedan på webben.

Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den 26 februari 2018. Den som inte senast under granskningsskedet framfört sina synpunkter skriftlig-en kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta med illustration (pdf)

Planbeskrivning och konsekvensbeskrivning (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

 

Handläggare:  Peter Granqvist
E-post:  peter.granqvist@avesta.se
Telefon:  0226-64 51 69
Adress:  Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

  

Senast granskad 09 februari 2018.