• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Ändring av Detaljplan för Krylbo industriområde, Krylbo, Avesta kommun

Översiktsbild

Syftet med denna planändring är att möjliggöra kommande utveckling av verksamheten vid Hedins industriområde i Krylbo. Detta genom att tillåta en högre byggnadshöjd om 18 meter i det östra området och 14 meter i det västra området, istället för nu gällande 10 meter.

Granskningen pågår under tiden 10 september – 24 september 2021

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Avesta, på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, i Avesta (boka tid innan med anledning av coronarestriktioner), samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planförfattaren på telefon 0226-64 54 66 eller via expeditionen 0226- 64 54 54.

Synpunkter på planändringen skall lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den 24 september 2021. Den som inte då har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta planändringen.

Planändringen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603).

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta med ändrade bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf) 

Samrådsredogörelse (pdf)

 

Handläggare:   Vilhelm Linder
E-post:   vilhelm.linder@avesta.se
Telefon:   0226-64 50 75
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

      

Senast granskad 06 september 2021.