• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bostäder längs Ängsbacksvägen i Horndal, Avesta kommun

Planområdet ligger öster om Horndal och omfattar cirka 5 ha. Området avgränsas med skog och vegetation i alla väderstreck. Öster om området, vid Manhemsvägen, finns befintliga bostäder på stora tomter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i småhus. Planområdet ska uppfattas som en integrerad del av Horndal och passa väl samman med omkringliggande bebyggelse. Planen ska säkerställa att området utformas med hänsyn till omkringliggande natur- och kulturvärden.

Detaljplanen är utställd för en andra granskning under perioden 10 september t o m 24 september 2021.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 och på biblioteket i Horndal samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggaren på telefon 0226-64 50 55 eller via expeditionen på telefon 0226-64 54 54.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen
(PBL 2010:900 t o m SFS 2020-603).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mail till miljo-bygg@avesta.se senast den 24 september 2021.

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta med bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Illustrationskarta (pdf)

Granskningsutlåtande (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

Undersökning - behov av miljöbedömning (pdf)

Hållbarhetsbedömning (pdf)

 

Handläggare:   Eva Westlund
E-post:   eva.westlund@avesta.se
Telefon:   0226-64 50 55
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

   

Senast granskad 30 augusti 2021.