• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Del av Boken 4, Avesta kommun

Översiktsbild

  

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2021-05-21.

Planområdet ligger i Avesta tätort ca 500 meter sydväst om centrum, mellan Fredsgatan och Villagatan och bredvid Markusskolan samt Karlbergsparken. Planområdet omfattar ca 4500 m2.

Syftet med detaljplanen är att ändra Allmänt ändamål till parkering för att tillgodose intilliggande bostäders parkeringsbehov (Boken 6) men även det befintliga parkeringsbehovet på platsen. Det exakta parkeringsbe-hovet hanteras inom ramen för bygglovet. Detaljplanen syftar också till att fortsättningsvis möjliggöra för skola.

Detaljplanen handläggs med standardförförande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 21 juni t o m 19 juli 2021.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta (endast förbokade besök p g a corona), och på biblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggare på telefon 0226-64 55 74 eller via 0226-64 54 54 (expedition).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via e-post till miljo-bygg@avesta.se senast den 19 juli 2021. Den som inte då har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Illustrationsplan (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

 

Handläggare: Cecilia Eriksson
E-post: cecilia.eriksson@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 74
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.  

       

Senast granskad 11 juni 2021.