• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Del av Tinget 7, Norbergs kommun

Översiktsbild

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2021-04-27.

Planområdet ligger norr om kommunhuset i Norberg, mellan kommunhuset och Fagerstavägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för parkering och uppförande av ett garage i anslutning till kommunhuset och med hänsyn till närmiljön.

Detaljplanens samråd pågår under tiden 3 maj t o m 7 juni 2021 och planhandlingarna i pappersformat finns på biblioteket i Norberg samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (endast förbokade besök p.g.a. rådande pandemi). Handlingarna finns även att läsa som pdf-filer här nedan på hemsidan.

Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via mejl till miljö-bygg@avesta.se, senast den 7 juni 2021. Den som inte senast under kommande granskning framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603).

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Inbjudan till samråd (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

 

Handläggare: Vincent Stenvall
E-post: vincent.stenvall@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 75
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

    

Senast granskad 27 april 2021.