• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Kvarteret norr om Älgen, Avesta kommun

Översiktsbild

 

Planområdet ligger i centrala Avesta och omfattar ca 0,6 ha.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse i centrala Avesta

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603).

Granskningen pågår under tiden 23 augusti t.o.m. 6 september 2021.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Västmanlands-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7 i Avesta (Endast förbokade besök p.g.a. Coronarestriktioner), på stadsbiblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggare på telefon 0226-64 55 75 eller via 0226-64 54 54 (exp).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, 774 81 Avesta, eller mejlas till miljö-bygg@avesta.se senast den 6 september 2021. Den som inte framför sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida, http://www.adobe.com/se/products/

Underrättelse om granskning (pdf)

Planhandlingar

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Illustrationsplan (pdf)

Utredningar

Geoteknisk utredning (pdf)
PM Dagvatten (pdf)
Trafikbullerutredning (obs! stor fil) (pdf)
Vibrationsutredning (pdf)

  

Handläggare: Vincent Stenvall
E-post: vincent.stenvall@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 75
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

    

Senast granskad 16 augusti 2021.