• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.
  Påskstängt: Fredag 2 april till och med måndag 5 april.

  Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Kvarteret norr om Älgen, Avesta kommun

Översiktsbild

   

Planområdet ligger i centrala Avesta och utgör främst parkeringsområdet norr om Kungsgatan, mellan Köpmangatan och Kopparstråket.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse i centrala Avesta.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanens samråd pågår under tiden 22 februari t o m 29 mars 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Västmanlands-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strand-backsvägen 7 i Avesta (endast förbokade besök p g a Coronarestriktioner), på stadsbiblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggare på telefon 0226-64 55 75 eller via 0226-64 54 54 (exp).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, 774 81 Avesta, eller mejlas till miljö-bygg@avesta.se senast den 29 mars 2021. Den som inte senast under det kommande granskningsskedet framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

 

Inbjudan till samråd (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Illustrationsplan (pdf)

Trafikbullerutredning (pdf)

Vibrationsutredning (pdf)

Geoteknisk undersökning (pdf)

 

Handläggare: Vincent Stenvall
E-post: vincent.stenvall@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 75
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

    

Senast granskad 19 februari 2021.