• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Norbergsby 11:19 m fl samt Upphävande av delar från tre stadsplaner, Norbergs kommun

Översiktskarta

Planområdet ligger mellan Västanforsvägen och Öjersbovägen, ca 700 meter sydväst om Norbergs centrum.

Norbergs kommun är i behov av att förstärka kommunens planreserv för att möta det framtida behovet av bostäder och offentliga lokaler. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, offentliga lokaler och kontor inom fastigheterna Norbergsby 11:19, Norbergsby 11:6 och Norbergsby 15:22. Dessutom anpassas övriga fastigheter efter verkliga förhållanden.

Samtidigt sker en översyn av Stadsplan för Norbergs municipalsamhälle, laga kraft 1932, Förslag till ändring av stadsplan för Öjersboområdet - norra delen, laga kraft 1977 och Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Öjersboområdet - södra delen, laga kraft 1982, där detaljplanernas utformning inte stämmer överens med verkligheten. Inaktuell gatumark, parkmark och byggrätt inom detaljplanerna upphävs.

Detaljplanen är utsänd för samråd under tiden 26 april till och med 24 maj 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Norberg samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.00) (OBS! Med anledning av Coronarestriktioner behöver tid bokas före eventuellt besök). De finns även som pdf-filer här nedan på sidan. Upplysningar lämnas eller på 0226-64 54 54 (expedition) eller av planhandläggaren på telefon 0226-64 54 66.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via e-post till miljo-bygg@avesta.se senast den 24 maj 2021.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900, t.o.m. SFS 2020:603).

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Inbjudan till samråd (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning och konsekvensbeskrivning (pdf)

 

Handläggare:   Vilhelm Linder
E-post:   vilhelm.linder@avesta.se
Telefon:   0226-64 54 66
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

   

Senast granskad 21 april 2021.