• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för område norr om väg 70 i Åsbo, Avesta kommun

Översiktsbild

Planområdet ligger invid Åsbo handelsområde, norr om väg 70 och ca 3 km nordöst om Avesta centrum. Området omfattar ca 6 ha.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida användningar som t ex handel med skrymmande varor inom området. Detta syftar mot en utveckling av en sällanköpshandel vilket blir en liknande tillväxt som i detaljplanen sydöst om planområdet.

Detaljplanen är utställd för granskning under perioden 12 juli – 6 augusti 2021.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strand-backsvägen 7 (OBS! Med anledning av Coronarestriktioner behöver tid bokas före eventuellt besök) och på biblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planförfattaren på telefon 0226-64 50 55 eller via expeditionen på telefon 0226-64 54 54.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen
(PBL 2010:900 t o m SFS 2020-603).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mail till miljo-bygg@avesta.se senast den 6 augusti 2021.

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta med bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

Riskutredning (pdf)

Dagvattenutredning (pdf)

 

Handläggare:   Eva Westlund
E-post:   eva.westlund@avesta.se
Telefon:   0226-64 50 55
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

      

   

Senast granskad 01 juli 2021.