• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Västanfors 11:59, Fagersta kommun, Västmanlands län

Planområdet

   

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-12-10

Syftet med planändringen är att skapa möjlighet för en tillbyggnad/nybyggnad till befintlig sockenstuga samt att kunna bedriva skolverksamhet i de nya lokalerna.

Detaljplanens samråd pågår under tiden 7 januari t o m 4 februari 2019.

Handlingarna finns på biblioteket i Fagersta samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.00 i juli och 08.00–12.00, 13.00–16.30 övrig tid).

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den
4 februari 2019. Den som inte senast under kommande granskning framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

  

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida

Inbjudan till samråd (pdf)

Plankarta (pdf) 

Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning (pdf)

Illustrationskarta (pdf)

Utredning - Behov av miljöbedömning (pdf)

 

Handläggare:   Eva Westlund
E-post:   eva.westlund@avesta.se
Telefon:   0226-64 50 55
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

      

Senast granskad 19 maj 2021.