• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Iliansgården          3 m fl, Fagersta kommun

Översiktsbild

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2021-04-20.

Syftet med planändringen är att är att ta bort bestämmelsen att marken inte får bebyggas inom merparten av de berörda fastigheterna. För att ändå ha en begränsning av hur mycket som får byggas på platsen införs en bestämmelse att en total byggnadsarea får motsvara maximalt 25% av fastighetens area.

Planändringens granskningsskede pågår under tiden 17 maj t o m 31 maj 2021 och planhandlingar i pappersformat finns på biblioteket i Fagersta samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.00). (OBS! Med anledning av Coronarestriktioner behöver tid bokas före eventuellt besök).

Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den 31 maj 2021. Den som inte senast under granskningen framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta planändringen.

Planändringen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603).

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

Undersökning - behov av miljöbedömning (pdf)

Riskbedömning (pdf)

Bullerberäkningar (pdf)

 

Handläggare: Peter Granqvist
E-post: peter.granqvist@avesta.se
Telefon: 0226-64 51 69
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

     

Senast granskad 11 maj 2021.