• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Rättelse av skrivfel enligt förvaltningslagen i Ändring av detaljplan för del av Horndal, Avesta kommun

Översiktsbild

I november 2020 antog kommunstyrelsen en ändring av en äldre detaljplan för ett område i Horndal. Ändringen syftar till att möjliggöra fler olika typer av bostadshus än enbart villor, såsom radhus, kedjehus och flerbostadshus i upp till fyra våningar. Planområdet ligger mellan Krokvägen, Verkstadsvägen och Hällvägen.

Efter antagandebeslutet upptäcktes ett skrivfel i en planbestämmelse som skulle medföra svårigheter att använda den ändrade detaljplanen fullt ut så som den är avsedd. Kommunen har därför rättat till skrivfelet enligt förvaltningslagen 36§, som anger följande: ”Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.”

Berörda fastighetsägare informerades i förväg per post under sommaren och hade möjlighet att lämna synpunkter. Se informationsbrev nedan om vilken rättelse det gäller. Inga synpunkter framfördes. Den 11 oktober föreslås kommunstyrelsen därför att göra rättelsen. Efter tre veckor införs den beslutade rättelsen i plankartan.

 

Handlingar


För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Informationsbrev inför rättelsen (pdf)

Befintliga antagna planhandlingar som de ser ut innan rättelsen görs:
Tillägg till planbeskrivning (ska inte ändras) (pdf)
Karta med planbestämmelser där skrivfelet ska rättas (pdf)

Handläggare: Karin Hoas
E-post: karin.hoas@avesta.se
Telefon: 0226-64 50 41 
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

  

Senast granskad 11 oktober 2021.