• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Västra centrum samt upphävande av delar från två detaljplaner, Norbergs kommun

Översiktskarta

Planområdet ligger väst om Norbergs centrum, intill Frida Hansdotter Arena. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centralt läge med hänsyn till närmiljön. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för olika typer av verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan och kan dra nytta av ett skyltläge. Utöver att möjliggöra för nya användningar syftar detaljplanen även till att se över gällande detaljplaner i närområdet för att anpassa efter dagens behov och förhållanden på platsen.

Planområdet berörs av strandskyddet för Norbergsån och kommunen avser att upphäva strandskyddet inom hela planområdet.

Detaljplanen är utsänd för samråd under tiden 28 juni till och med 16 augusti 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Norberg, på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.00) (OBS! Med anledning av Coronarestriktioner behöver tid bokas före eventuellt besök). De finns även som pdf-filer här nedan på webbsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggare på telefon 0226-64 55 75 eller på 0226-64 54 54  (expedition).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via e-post till miljo-bygg@avesta.se senast den 16 augusti 2021.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900, t.o.m. SFS 2020:603).

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Inbjudan till samråd (pdf)
Plankarta (pdf)
Planbeskrivning och konsekvensbeskrivning (pdf)
Illustrationsplan (pdf)

MUR geo (pdf)
PM geo (pdf)

Handläggare: Vincent Stenvall
E-post: vincent.stenvall@avesta.se
Telefon: 0226-645575
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

Senast granskad 23 juni 2021.