• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bygga, bo och miljö

Här finner du e-tjänster och blanketter för området Bygga, bo och miljö. Vissa e-tjänster kräver inloggning med e-legitimation. För att fylla i pdf-blanketterna behöver du spara ner den på din dator först. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning verkar i tre kommuner: Avesta, Fagersta och Norberg.

 • Boende, byggande och samhällsplanering

  Namn E-tjänst Blankett
  • Ansökan bygglov
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Ansökan rivningslov
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Ansökan marklov
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Ansökan förhandsbesked
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Anmälan
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Anmälan om eldstad eller rökkanal
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Ansökan strandskyddsdispens
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Anmälan kontrollansvarig
    
   Blankett: PDF
  • Teknisk beskrivning
    
   Blankett: PDF
  • Beställning av nybyggnadskarta
    
   Blankett: PDF
 • Kartor, mätning och GIS

  Namn E-tjänst Blankett
 • Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel

  Namn E-tjänst Blankett
  • Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp
    
   Blankett: PDF
  • Ansökan om slamdispens
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan värmepump
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
    
   Blankett: PDF
  • Stöddokument (Swedish, English, Arabic) till blankett anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om matförgiftning
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan skola och förskola
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan hygienlokal
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan av solarium
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan bassängbad
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om klagomål enligt miljöbalken
   E-tjänst: E-tjänst
   Blankett: PDF
  • Form for reporting a complaint under the Swedish Environmental Code
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan miljöfarlig verksamhet
    
   Blankett: PDF
  • Blankett övertagande av miljöfarlig verksamhet
    
   Blankett: PDF
  • Blankett övertagande av miljöfarlig verksamhet (U-objekt)
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om oljecistern ur bruk
    
   Blankett: PDF
  • Blankett nyinstallation av oljecistern
    
   Blankett: PDF
  • Ansökan om befrielse från sophämtning
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
    
   Blankett: PDF
  • Ansökan om spridning av bekämpningsmedel
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om sanering av PCB
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan kross- och sorteringsverksamhet
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan asfalt- eller oljegrusverk
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan skjutbana
    
   Blankett: PDF
  • Blankett ny fordonsverksamhet
    
   Blankett: PDF
  • Blankett ny drivmedelsverksamhet
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om lagring av avfall
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om lagring av farligt avfall
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan avfallsbehandling
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om användning för anläggningsändamål av avfall
    
   Blankett: PDF
  • Anmälan om flytt av befintlig verksamhet till ny lokal
    
   Blankett: PDF
  • Dispens från utsortering av byggavfall
    
   Blankett: PDF
 • Energi och uppvärmning

  Namn E-tjänst Blankett
  • Anmälan om eldstad eller rökkanal
    
   Blankett: PDF
 • Vatten och avlopp

  Namn E-tjänst Blankett
 • Avfall och återvinning

  Namn E-tjänst Blankett
Senast granskad 15 december 2021.