Avesta kommun Sidhuvud
Tillväxt informeraR MARS 2021
Välkommen till mars månads Företagarfrukost
Vi på Tillväxt Avesta är de första att beklaga att vi fortfarande inte kan träffas och dela en frukost. Men vi är alla medvetna om rådande läge. Vår förhoppning är att vi med vaccinets hjälp kan återuppta våra fysiska frukostmöten efter sommaren. Tills dess ser vi gärna att ni tar del av våra digitala möten. Klickar du här så kommer du till mars månads digitala frukost med en inledning av Lars Isacsson, en önskan från Madelene Lagerqvist om att fler samarbetspartner vill stötta det framtida näringslivet i Avesta genon Nyföretagarcentrum, ett tips från Åsa Johansson på Arbetsförmedlingen om hur du som företagare enkelt kan leta efter kompetens och slutligen en intervju med Pontus Björklin som just satt spaden i jorden för sin multihall i Skogsbo som ska inrymma bland annat både mötesplatser och företagshotell. 
Dags att söka stöd för coronadrabbade företag
Nu är det återigen dags att söka bidrag för de företag som drabbats av coronapandemin. Från och med 25 februari är det möjligt för företag som drabbats av coronapandemins effekter, att söka omställningsstöd. För enskilda näringsidkare är det också möjligt att söka ytterligare ett stöd – omsättningsstöd.
Läs mer om stöden här. 
Nyföretagarcentrum behöver ekonomisk hjälp! 

Efter pandemin kommer de vilande affärsidéerna som legat i byrålådorna under pandemin att återigen plockas fram. Många kommer säkert att vilja dra igång sina planer och idéer på företagande! Men hur gör de? Jo, de kontaktar Nyföretagarcentrum för kostnadsfri rådgivning. Men det behövs fler samarbetspartners för att den ekonomiska plattformen för fortsatt verksamhet ska kunna finnas kvar! Med nuvarande kassa tar de  rådgivningstimmarna slut i sommar. Lyssna på Madelene i Frukostmötet (se ovan) eller Läs mer här.

Dalarnas företagare kostnadsfria utbildningar
Bland många företagare växer intresset och behovet av att lära mer om den digitala tekniken och hur den kan används. Inte minst efter den nästan explosiva, digitala utvecklingen under coronapandemin. Just nu erbjuds en hel del utbildningar där man kan lära mer. Företrädare för Google Digitalakademi har lanserat parollen och hashtagen #försverige och erbjuder landets företagare en digital kickstart med kostnadsfria föreläsningar. Nu senast har de erbjudits Dalarna. Läs mer och hitta länken till föreläsningarna i högerspalten. Där hittar du som företagare också Almis marsföreläsningar som denna gång vänder sig till företagare som vill generationsväxla, sälja eller köpa företag. Även dessa föreläsningar är helt kostnadsfria.             
KROK-projektets
kartläggning förlängs
Det länsomfattande EU- och Region Dalarna-projektet KROK (Kompetens, Rådgivning Omställning Koordinering) som har till uppgift att kartlägga läget bland länets företagare, fortsätter sin inventering. Till en början var det meningen att inventeringen skulle avslutas i slutet av mars, men nu fortsätter arbetet med att kontakta företag till sista maj. Företagare i Avesta kontaktas både via telefon och mejl. Läs mer här. 
Tillsynsavgiften för alkoholtillstånd slopas 2021
Med anledning av att krog- och restaurangbranschen drabbats hårt av corona-pandemin har omsorgsstyrelsen i Avesta kommun beslutat att slopa den fasta tillsynsavgiften för alkoholtillstånd samt halvera avgiften vad gäller den årliga alkoholomsättningen. Det betyder att de företag som säljer alkoholhaltiga drycker för mellan 225 000 kronor och upp till 300 000 kronor får en avgift på 2 380 kronor i stället för 4 760 kronor. Beslutet är utrett och beslutat sedan krisledningsnämnden begärt att omsorgsnämnden skulle ta fram ett förslag på en tillfällig revidering av kommunfullmäktiges beslutade avgiftstaxa. 
Varningslistan har blivit
längre i coronatider
Under covid19-pandemin har den så kallade Varningslistan med uppgifter om företag som ägnar sig åt bluffakturor, oseriösa försäljningsmetoder och erbjudanden som kan uppfattas som vilseledande ökat i längd. Det är Svensk Handel som listar de företag som det bör krävas vaksamhet för eller som det regelrätt varnas för. Bland dessa företag finns också exempel på så kallade kapade namn.
Om du har fått en felaktig faktura; mejla företaget och bestrid kravet så fort som möjligt genom att ge uppgifter om vilken faktura det gäller samt en kort beskrivning om varför fakturan bestrids. Spara kopior på fakturan och brevet. Anmäl brottet. Svensk Handels "Varningslistan" hittar du här. 
Aktiviteter
Kvinnors företagande nätverksträff 23  - digital föreläsning

Tema: Tänk Tillväxt. 
Under våren kommer träffarna för Kvinnors företagande att ske i form av Teamsmöten och med föreläsningar. Den här föreläsningen svarar David Nordlund, rådgivare på Almi, för. 

Tid: Onsdag 17 mars kl. 18:30-20:00
Plats: Digitalt via Teams-länk
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Tillväxt Avesta och Almi.


Anmäl dig här senast 15 mars.

Google Digitalakademin för Dalarna

Google Digitalakademis kampanj #för sverige, besökte nyligen Dalarna för att erbjuda kostnadsfria livestreamade kurser för småföretagare. Målet har varit att hjälpa företag att bli mer synliga och framgångsrika online.
Dessa föreläsningar som alla är cirka en timme långa vardera, finns tillgängliga för Avestas företagare att ta del av. Utbudet utgörs av 10 olika föreläsningar och kan ses närhelst du som är företagare/intresserad har tid.
Samtliga föreläsningar kan du se här

Generationsskifte i företaget?

I raden av föreläsningar i Almis seminarieserie har tillfället kommit till frågan om ägarskifte. Att lämna över sitt livsverk till någon i familjen är en personlig– och familjerelaterad utmaning som innehåller mjuka och tekniska frågeställningar. Därför är det viktigt att börja sin planering i god tid. Här deltar du och ställer frågor anonymt.

Tid: Tisdag 16 mars kl 08:00-09:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här.

Att sälja sitt företag


I raden av föreläsningar i Almis seminarieserie har tillfället kommit till frågan om företagsförsäljning som är en process i flera steg som kan vara en emotionell och kunskapsmässig utmaning med flera juridiska frågeställningar om skatter och avtal. Här får du tips för hur du kan förbereda dig före, under och efter en försäljning.

Tid: Tisdag 20 mars kl 08:00-09:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här.

Sund konkurrens förbättrar företagsklimatet

Svenskt Näringsliv inbjuder till ett webbinar tillika fördjupande kunskapspass i frågan om, vad de beskriver som, (o)sund konkurrens. Föreläsare är Stefan Sagebro som arbetar på näringspolitiska avdelningen på Svenskt Näringsliv och är expert på konkurrens och statsstöd. Han kommer att berätta om syftet med reglerna, hur regelverket fungerar och vilka ärenden som Konkurrensverket hittills tagit till domstol och utfallet av dem.

Tid: Onsdag 31 mars kl 10:00-11:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: Utan kostnad
Arrangör: Svenskt Näringsliv

Anmälan och information hittar du här.

OBS. Anmälan sker senast 29 mars. 

Att köpa ett företag

I raden av föreläsningar i Almis seminarieserie har tillfället kommit till frågan om att köpa företag som kan vara ett alternativ för dig som vill driva företag och förverkliga din dröm. Fördelen med att ta över ett befintligt företag är att du redan från start har en bas att utgå ifrån.

Tid: Tisdag 20 april kl. 08:00-09:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här.
Aktuella upphandlingar
Mattransporter färdiglagad varm mat - från produktionsköken i Avesta för leverans till kommunens förskolor/skolor samt vård- och  omsorgsboenden, för Avesta kommun.

Servicearbeten plåtslageri i Avesta kommun -
avseende plåtarbeten som utgörs av reparationer, om- och nyläggning av plåttak i rostfritt, koppar och plåt. Till utförandet ingår även trä- och papparbeten, för Gamla Byn AB, Industristaden AB, Avesta Vatten och Avfall AB och Avesta kommun.

Tolktjänster
- upphandling av tolktjänster, för Norbergs kommun. 

Renovering av Ebba Brahes lusthus
- revonering av lusthuset i Skinnskatteberg. Lusthuset är ett kulturminne och alla arbeten ska ske på ett hantverksmässigt sätt för att bevara kulturvärdet, för Skinnskattebergs kommun.

Drift och underhåll av broar - avser mindre reparationer och spolning 2021 för Avesta, Falun och Säters kommuner.

Trafik och gatubelysning, service och underhåll - såväl planerad som akut- och felavhjälpning på aktuellt belysningsbestånd inom Avesta kommun samt elektriska service/reparationsarbeten på andra anläggningar inom kommunal väghållning, för Avesta kommun.

Material jord, sand och fallskydd 2021 - samt fallskyddssand till kommunernas parker, lekplatser och annan kommunal mark, för Falu kommun.

Alla upphandlingar hittar du här.
 

Avesta kommun ingår numera i Upphandlingscenter, vilket är en upphandlingssamverkan där Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter, Hedemora och Säters kommuner ingår. Upphandlingscenter har huvudkontor i Ludvika men har satellitkontor i alla de övriga medlemskommunerna. Totalt består centret av 23 medarbetare. Varje kommun har en upphandlare som är kommunansvarig. Denne är tillgänglig för frågor men tar också emot och vidarebefordrar uppdrag till Upphandlingscenter. Kommunansvarig i Avesta är Tove Winqvist Owetz. Mejl: tove.winqvistowetz@ludvika.se.

Tillväxt informerar är information riktad till dig som är företagare i Avesta kommun.
Tillväxt informerar ges ut av näringslivsenheten Tillväxt Avesta.

Tillväxt Avesta är din dörr in i Avesta kommun och består av: Näringslivschef Anders Åkerström, näringslivsutvecklarna Carina Emtebrink, Kerstin Eriksson, Stina Lundkvist och vår vikarierande kommunikatör Sanna Landenberg.
Vill du inte längre ta emot vår information eller vill kontakta oss av andra skäl, ring tel: 0226-64 50 00,
eller skicka E-post till tillvaxt(@)avesta.se 
eller direkt till någon av medarbetarna till fornamn.efternamn@avesta.se.