• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kulturbidrag

eller "Bidrag för särskilda insatser" är ett riktat föreningsbidrag mot kulturverksamheter inom Avesta kommun. 

 • Om Kulturföreningsbidraget "Bidrag för särskilda insatser"

  Bidraget är riktat till kulturföreningar vars verksamheter innehåller olika kulturuttryck, se nedan. 
  Föreningen kan själv bedriva kulturellverksamhet eller arrangera evenemang/föreställningar. 

  Bidraget riktar sig även mot föreningar som ägnar sig år kulturminnesvård.

  Vem kan söka?

  Föreningar;

  • hemmahörande i Avesta kommun  
  • som bedriver verksamhet inom Avesta kommuns
  • drivs på ideell basis
  • vars verksamheten är tillgänglig för medborgare i Avesta kommun

  Vi godkänner inte ansökningar från andra organisationer eller trossamfund.  

  Villkor

  Föreningen ska ha:

  • Organisationsnummer
  • Stadgar som antagits på föreningens årsmöte
  • En egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte
  • Ett register med föreningsmedlemmar
  • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister

  Föreningens verksamhet skall vara öppen för alla. Föreningen skall ha sitt säte i kommunen. Undantag kan göras för samarbetsprojekt där delar av föreningens verksamhet/medlemmar finns i annan kommun. Verksamhet för barn och ungdom premieras. 

  Förening måste inneha registrerat bank- eller plusgirokonto, då bidraget endast utbetalas den vägen.

  Vad menar vi med kultur?

  • Dans
  • Musik
  • Film
  • Konst
  • Teater
  • Hantverk
  • Skapande verksamhet
  • Föreställningar
  • Föreläsningar
  • Utställningar
  • Lokalhistorisk forskning
  • Biblioteksverksamhet
  • Kulturminnesvård
  • Arkivverksamhet

   Ansökan

  Följande handlingar måste ingår i ansökan för att kunna godkännas av Kultur Avesta.

  • Verksamhetsbeskrivning 
  • Årsmötesprotokoll från föregående år med ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse samt en underskriven revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan med budget för kommande år

  Senast den 16 januari 2023 ska ansökan vara Kultur Avesta till handa.
  Ansökan lämnas in digitalt på fastställd blankett till kultur@avesta.se,  skriv "Ansökan" i ämnesraden.
  Eller via post:

  Bildningsförvaltningen, Kultur Avesta 
  Kungsgatan 32 
  774 81 Avesta

Senast granskad 14 december 2021.