• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–16.30
  Tisdag kl. 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–16.30
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Att söka integrationsbidrag

Det finns tre olika stöd som finns att söka, de beskrivs under rubriken "De olika stöden". Där finns också länkar till en mer ingående beskrivning för respektive stöd och webbformulär som ska användas för att söka de olika stöden. Klicka på det stöd som gäller dig för att komma fram till respektive formulär och information. 

Tänk på att ett fullständigt och väl genomarbetat underlag gör ansökningsprocessen mycket mer effektiv, vilket ger er ansökan kortare tid mellan inlämning av ansökan och beslut. 

Information att ta del av innan du söker stöd

Riktlinjer 

Avesta kommun har tagit fram riktlinjer som ska styra hur ansökningarna till dessa stöd ska handläggas. Alla ansökningar bedöms efter dessa riktlinjer. Riktlinjerna ger en bild av vad som är möjligt att söka stöd för. Läs därför gärna igenom dem för mer information. Klicka här för att ta del av riktlinjerna. Sökande kan få hela eller delar av det stödet som söks beroende på hur ansökan bedöms.

Godkännande av styrelse

Samtliga ansökningar som lämnas in ska vara godkända av föreningens/organisationens styrelse. Det integrationsarbete föreningen söker stöd för ska vara i föreningens/organisationens regi och föreningens/organisationens styrelse ansvarar för att pengarna används på rätt sätt. Förankra därför först det projekt som ni ämnar söka pengar för hos föreningens/organisationens styrelse.

Obligatoriskt startmöte

Avesta kommun vill gärna ta del av era tankar, idéer och erfarenheter av integration och få tillfälle att skicka med lite stöd och råd på vägen. Vi vill också ge föreningar och organisationer som genomför olika former av integrationsarbete chansen att lära av varandra. Av den anledningen bjuds föreningar/organisationer som ansöker om och beviljas bidrag från denna pott in till en obligatorisk träff med Avesta kommun. Det är lämpligt att föreningen/organisationen representeras av en till fem personer.

 

 

 • Övrig information om integrationsbidraget

  Arvode

  Kultur och Fritid har fastställt nivåer för ersättning till ledare och andra som är inblandade i integrationsprojekt. Detta gäller de timmar som ledare eller annan personal lägger ner under projektets gång och som redovisas i ansökans budget.

  • Högst 115 kr/h exklusive arbetsgivaravgift för volontärt arvode för outbildad personal.
  • Högst 140 kr/h exklusive arbetsgivaravgift för utbildad personal.

  Med utbildad personal menas någon som har utbildning för det personen ska genomföra, till exempel en tränare som har gått tränarutbildning eller en danspedagog som har gått en dansutbildning. Kopia på utbildningscertifikat ska kunna visas vid begäran.

  Föreningen/organisationen kan komma att behöva lägga till arbetsgivaravgift när ledararvode betalas ut. År 2017 är full arbetsgivaravgift 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden som betalas ut. I de fallen då arvode betalas ut till dem som ägnar sig åt idrottsutövning behöver inte arbetsgivaravgifter betalas ut om ersättningen under året är under ett halvt prisbasbelopp. År 2017 är ett helt prisbasbelopp 44.800 kr. Mer information om detta finns i Skatteverkets broschyrer Skatteregler för ideella föreningar och Idrott och Skatter. Observera att informationen om arbetsgivaravgifter inte är fullständig. De föreningar/organisationer som behöver veta mer om regler kring arvode och arbetsgivaravgift uppmanas att höra av sig till Skatteverket.

  Samarbete med Sportoteket

  Sportoteket är en kommundriven utlåningsplats som hjälper till med att köpa in och förvalta sport- och fritidsartiklar. Allmänheten har möjlighet att lämna in sport- och fritidsartiklar som inte längre används. Föreningar/organisationer som behöver köpa in nytt material för att kunna bedriva integrationsarbete kan i vissa fall ha ett samarbete med Sportoteket under tiden som projektet är igång. Det kan handla om att föreningen/organisationen behöver kunna förvara sitt material någonstans eller att det behöver underhållas och det kan Sportoteket stå till tjänst med. Sportoteket kan också hjälpa till att köpa in materiel som sen lånas ut till föreningen under projektets gång.

  Föreningen/organisationen kan själv välja om den önskar lämna tillbaka det inköpta materialet till Sportoteket mellan sammankomsterna eller behålla det hos sig under projektets gång. Materiel som köps in för medel från integrationspotten till föreningars integrationsprojekt kan föreningen behålla även efter avslutade projekt om det används. Materiel som inte längre nyttjas av föreningen/organisationen lämnas till Sportoteket så att så många som möjligt kan ta del av det i Sportotekets utlåningsverksamhet. För mer information om Sportoteket, läs här.

  Ärendegång för integrationsbidragen

  • Webbformulär fylls i av förening/organisation.
  • Ansökan kommer in och registreras av administratör på fritidskontoret.
  • Ärendet handläggs av Kultur och Fritids integrationssamordnare och ärendet bereds tillsammans med fritidschef och resultatenhetschef för Kultur och Fritid.
  • Integrationssamordnare skriver ett delegationsbeslut som undertecknas av kultur- och fritidschefen.
  • Integrationssamordnare meddelar förening/organisation om beslutet.
  • Om ansökan beviljas betalar administratör på kulturkontoret ut det beviljade beloppet till den aktuella föreningen/organisationen.
Senast granskad 03 maj 2017.