• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Älvpromenaden

Foto: Yvonne Norling

Dalälven flyter intill Avesta centrum och ger därför Avestas invånare en omedelbar närhet till på många ställen orörd och artrik natur som kan användas till friluftsliv, rekreation, fiske, kanotturer och annat båtliv.    

Dalälven med sina tillrinnande åar bildar ett öppet och vackert kulturlandskap. Dalälven förser kommunen med elektricitet genom de vattenkraftverk som finns i älven. På sina ställen odlas det vid Dalälven, på andra breder barrskogsklädda höjdpartier ut sig. Tillsammans med dalsänkorna formar de Bergslagsterrängen. Typiskt för landskapsbilden är öppna jordbrukslandskap med utsikt över Dalälven eller sjöar i olika storlekar. Fram till Karlbo rinner Dalälven genom branta strandbrinkar med mindre ravinsystem i finkorniga jordarter. Längre nedströms breder älven ut sig mellan flacka landskap, där den bildar sjöar som Bäsingen, Bysjön och Österviken. Lokalklimatet i Dalälvens ravinslandskap blir varmare på grund av det skyddade läget och dess strömmande vatten, vilket är en av anledningarna till att många områden kring Dalälven är utpekade som skyddsvärd natur med sin rika flora och fauna. 

 • Dalälven

   Älvpromenaden byggdes av Avesta fritids- och teknikförvaltning i samverkan med andra berörda förvaltningar i början av 1980-talet. Den bjuder på rik och varierande natur och en ovanlig skönhet. På vintern flyter isflak fram längs älvens kanter och rimfrosten sitter på träd, buskar och växter. När det är riktigt kallt stiger ångan upp ur älven. På våren stiger vattennivån i älven av all smält snö och is och älvens vatten forsar fram med stor kraft. I slutet av april börjar alla fåglar sjunga intensivt och älvens sluttningar fylls av vitsippor och andra vårliga inslag. Under sommaren grönskar hela naturen kring Älvpromenaden med ormbunkar, vildvuxna lövträd och inslag av förvildade trädgårdsväxter. På hösten är luften klar och löven på träd och buskar ändrar färg, vilket ger en hel färgpalett av rött, grönt, gult och orange.

 • Soluppgång vid Dalälven

  Det är vetenskapligt bevisat att människan blir friskare av att vistas i naturen. En stad som har mycket natur och grönområden är en miljö där människor har goda förutsättningar att må bra. Den som tillbringar mycket tid i naturen utvecklar ofta ett intresse för den och bryr sig mer om att bevara den. Tätortsnatur brukar ha ett relativt rikt växt- och djurliv eftersom sådan natur utformas för att skapa estetiska värden snarare än ekonomiska. Älvpromenaden i Avesta är ett bra exempel på hur man kan kombinera estetiska värden och naturvärden. Här frodas mer eller mindre oskötta djungelliknande lövskogsmiljöer och många fåglar stortrivs. Promenaden sträcker sig på båda sidor om Dalälven i närheten av Avesta centrum, från Gamla byn ända till Krylbo. Den norra sidan går från kraftverket i Månsbo, utmed Åsbo och golfbanan ner till Brogård. På södra sidan går promenadstigarna från Gamla byn genom Koppardalen, ner förbi Döda fallen, och ända fram till Krylbo järnvägsstation. Går man hela promenaden, från exempelvis Gamla byn ner till Krylbo och tillbaka igen blir det en sträcka på ca 8,5 km. Längs promenaden finns skyltar och markeringar i grönt och rött som visar var leden går. 

Senast granskad 15 oktober 2018.