• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Växter

Växter vid Älvpromenaden

Lövskog är den dominerande skogstypen vid Älvpromenaden. 

Trädslagsvariationen är stor, med bland annat björk, al, asp, hägg, lönn, alm, pil, rönn och ask. En och annan hassel och ek förekommer också. Andra växter som förekommer är till exempel fläder, skavfräken, hallon, olvon, olika ormbunksarter, sälg och andra viden, skogstry, trolldruva, vinbär, vänderot och lundarv. En i Dalarna mycket ovanlig växt som har påträffats vid Älvpromenaden är gulplister. Dessutom finns en hel del förvildade trädgårdsväxter. 

 • Foto: Yvonne Norling

  Många av träden som växer vid Dalälven är mycket stora och gamla. Enligt fågelinventeringen över Brogård från 1982 finns träd som etablerade sig redan på 1870-talet vid Brogårdsplatån. Där var länge hagmark med bara björkar som enda träd. Dessa björkar var glest utspridda och växte därför fort. De högsta av dem är nu cirka 30 meter höga och är 90 cm i diameter i brösthöjd. Med tiden buskades området igen och konkurrensen om livsutrymmet blev hårdare, vilket gjorde att björkarna växte sämre. Nu finns här höga björkar, hägg, al, asp, lönn och några enstaka granar. Det täta buskskiktet består bland annat av låga lövträd, olvon och druvfläder. I markskiktet växer vitsippor och harsyra på våren och ersätts senare på året av ormbunkar som örnbräken och träjon. Isaksbo- och Åsboholmen är naturreservat sedan 1986 och har en sammanlagd yta på 7 hektar. Där är naturen sedan länge opåverkad av människan och där växer bland annat hägg, al, asp, rönn, lönn, gran, några enstaka tallar och höga björkar. De buskar som kan ses på dessa holmar är bland annat låga lövträd, olvon, måbär och skogstry. På våren växer till exempel liljekonvalj och vid ravinen med hopptornet kan man hitta flera arter av ormbunkar.

Senast granskad 28 februari 2017.