Dela sidan på sociala medier

Lekplatser

Lekplatsen i Karlbergsparken

Det är viktigt för barns hälsosamma utveckling att det finns goda utemiljöer med möjlighet att leka. Här hittar du information om våra kommunala lekplatser.

I Avesta Kommun finns 22 iordningställda lekplatser på allmän platsmark. Lekplatserna är geografiskt väl spridda runt om i kommunen.

Vårt mål är att alla lekplatser inklusive närområde ska fungera som mötesplatser, ha ett stort lekvärde och en bra säkerhetsnivå.

Lek är viktigt för barns utveckling och välbefinnande. Utomhusaktiviteter förebygger fysisk ohälsa och främjar motorik, koordination, fantasi och inlärning.

För att öka lekvärdet och säkerheten på lekplatserna försöker vi att ständigt förnya dem. I Karlbergsparken, vilken är vår huvudlekplats, finns lekmoduler som är tillgänglighetsanpassade.

Kraven på säkerhet på lekplatsen är hög gällande utrustning inkl. fallunderlag och styrs bland annat utifrån EU-normer. Vi utför årliga säkerhetsbesiktningar.

Senast granskad 18 november 2020.