• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.
  Påskstängt: Fredag 2 april till och med måndag 5 april.

  Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Allmänna handlingar

Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det. Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är allmänna, och det inte gäller sekretess på informationen i handlingarna ska du snabbt få läsa handlingarna.

Du kan kontakta vem som helst i kommunen, men oftast är det lättast att ringa, skicka e-post till eller besöka registratorn. Registratorn arbetar med att hantera kommunens aktuella handlingar. Vill du läsa gamla handlingar kan du istället vända dig till Avesta kommuns arkiv.

Kontakta

Registrator: Christina Hardyson, telefon: 0226-64 50 06 
E-post: kommunkansliet@avesta.se 
Registratorn kan du nå: måndag-torsdag kl. 08.00-16.30, fredag kl. 08.00-16:00

För avslutade ärenden, kontakta:

Kommunarkivarie: Krister Källén, telefon: 0226-64 50 11
E-post: arkiv@avesta.se 

Kommunarkivets öppettider

Vardagar kl 08.00-12.00 finns i regel alltid någon på plats.

Övriga tider efter överenskommelse. Ring gärna innan besök. 
Besöksadress: Corneliusgatan 3, 774 81 Avesta

Mer information om allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Det kallas offentlighetsprincipen. Dessutom styrs hanteringen av allmänna handlingar av offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen - rör den mig?

 Ja. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Offentlighetsprincipen finns till för att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är en viktig del av vårt demokratiska samhälle.

Vad är allmänna handlingar?

En handling är något som innehåller information. Ofta är det brev, protokoll eller beslut. Det kan också vara e-post, video- och ljudupptagningar eller något annat.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Att den är upprättad betyder att den är skapad där. 

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. De handlingarna har du rätt att läsa.

Vad innebär sekretess?

Ofta säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Sekretessen finns för att till exempel skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen säger att innehållet i ditt brev ska omfattas av sekretess.

Att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev lämnas till kommunens registrator.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. I kommunarkivet förvaras avslutade diarieförda ärenden samt kommunens övriga allmänna handlingar. Kommunarkivet svarar för att detta sker enligt arkivlagen.  

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Däremot kan kommunen behöva ställa frågor vid en sekretessprövning för att bedöma om du har rätt att få ut en sekretessbelagd handling.

Hur kan jag få se handlingar?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Det innebär att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör du få den med en gång. Du kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.

Får jag ta med dem hem?

Nej, men du kan läsa handlingarna på stället, skriva av eller fotografera dem eller be att få kopior och ta med dig hem. Om det är många kopior du behöver får du betala för kopiorna. 

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen måste inte lämna ut handlingar via e-post.

Du kan klaga

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Om du inte får läsa en handling, eller en del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Personuppgifter

Kallelser med handlingar samt protokoll publiceras på Avesta kommuns hemsida. Om du skriver ett brev till Avesta kommun kan brevet med innehåll samt dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter)  vara läsbara på hemsidan i den framtida hanteringen av ärendet.

Senast granskad 21 oktober 2020.