• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service

För dig som behöver stöd och tillhör personkrets enligt LSS finns olika verksamheter och funktioner att ansöka om. När du fått ett beslut kan insatserna påbörjas.

När du beviljats någon eller några av de tio insatserna har också rätt att begära att en individuell plan.  Denna plan utgår från dina önskemål och kan omfatta fler insatser.  

De tio rättigheterna/insatserna du kan ansöka om är:

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Du ansöker hos kommunen men landstinget ansvarar för utförandet av råd och stöd genom expertkunskaper hos habiliteringen.

2. Personlig assistans

Du som har behov av hjälp med dina grundläggande behov och inte fyllt 65 år kan ha rätt till en eller flera personliga assistenter. Assistenterna hjälper dig i din dagliga livsföring. Du kan få assistans via kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare.

3. Ledsagarservice

Du som behöver hjälp med att underlätta ditt deltagande i samhällslivet, anpassat individuella behov.

4. Kontaktperson

En medmänniska som finns för dig så att du kan leva ett liv som du vill ha med önskade aktiviteter.

5. Avlösarservice i hemmet

En service för anhöriga som hjälper dig i hemmet och behöver göra annat under en period.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

För dig som behöver miljöombyte och andra upplevelser samtidigt som anhöriga kan göra annat.

7. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Du som är över 12 år och fortfarande går i skolan, kan få hjälp och tillsyn före och efter skoldagen och under skolloven.

8. Boende i familjehem

Du som är ung och inte kan bo hos dina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad.

Du som omfattas av lagen har rätt till en bostad med särskild service vilket utformas på olika sätt. Dessa bostadsformer kan vara gruppbostad, servicebostad och särskild anpassad bostad.

10. Daglig verksamhet

Du som är i yrkesverksam ålder, och inte har ett arbete eller studerar, har rätt till daglig verksamhet för att främja att du får en meningsfull tillvaro och delaktighet i samhällslivet.  I Avesta kommun har vi 6 olika grupper med daglig verksamhet. Läs mer om dessa verksamheter under fliken daglig verksamhet.

Senast granskad 26 april 2018.