• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. 
  Obs! Max 10 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från kommunen för att anpassa din bostad så att det underlättar för ditt dagliga liv. Bidraget kan användas till anpassning i och i anslutning till bostadens fasta funktioner. När du ansöker behöver du ett intyg gällande din funktionsnedsättning från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Kommunen är skyldiga enligt lag att ge bidrag till anpassning av bostäder så att personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Nödvändigheten av åtgärden ska styrkas av intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. (Lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574).

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet. Du kan även få bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad, då krävs dock särskilda skäl för att välja en bostad där kostnadskrävande bostadsanpassningar är nödvändiga.

Du får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning, till exempel benbrott eller liknande. I övrigt kan bidrag ges för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver en anpassning av bostaden, till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk- och intellektuell funktionsvariation med mera. 

Vad kan bidraget användas till?

Bostadsanpassningsbidrag ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet, till exempel:

 • förflytta sig i bostaden
 • sova och vila
 • sköta hygienen
 • laga mat och äta
 • ta sig in och ut ur bostaden

Bidraget kan till exempel användas för att ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgörning av gångväg med mera. Bidraget är inte inkomstprövat.

Undantag

Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas av andra orsaker än funktionbehovet, till sådana åtgärder räknas exempelvis en tillbyggnad med ett sovrum för att familjen är trångbodd eller en utvidgning av köksinredningen för att grundstandarden är för låg. Även fukt- och mögelsanering räknas hit. Dessa betraktas som byggnadstekniskt brist och kan inte åtgärdas med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Byte av bostad

I de fall det finns misstanke om att en bostadsanpassning kan bli omfattande och kostsam ska möjligheten att byta bostad först övervägas.

Kontakt och ansökan

Kontakta gärna bostadsanpassare Bo Lundgren för mer information. Han kan nås på telefon 0226-64 50 80 eller via mail på bo.lundgren@avesta.se.

Senast granskad 09 december 2020.