• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Samlad information om Covid-19/ Information about Covid-19

På denna sida hittar du av Avesta kommun samlad och uppdaterad information angående Covid-19 med bl a information om den ökade möjligheten till provatagning för misstänkt coronasjuka.
Senaste informationen står först.

Here you can get information in several langugages (for example arabic, dari, tigrinyan, farsi and kurmanji) about Covid-19; about the virus, how to protect yourself and others and healthcare for visitors. Spoken information

Tuffa restriktioner vid besök på kommunens boenden
Besöksförbudet på Sveriges äldreboenden hävs 1 oktober. Det innebär emellertid att ett stort ansvar läggs hos både den som får besök och den som besöker. Regering och Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att hålla sig till rekommendationerna och att besök sker i samförstånd även med ledningen för boendet.
I Avesta gäller från första oktober att besökare ska hålla avstånd till såväl personal som andra boenden på det boende man besöker. Alla besök ska även fortsättningsvis förbokas och får bara ske i brukarens bostad. Besöket får bara vara 1 timme. Självklart ska också besökaren vara symptomfri. Läs mer om Avestas rekommendationer här.

Inget höjt tak för event och sammankomster
Det blir ingen förändring av antalet personer som få samlas på en och samma aktivitet. Maxtaket på 50 personer som får samlas vid olika evenemang, kvarstår tills vdiare. 
Regeringen har också beslutat att det statliga kreditgarantiprogrammet, med syfte att stödja små och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, förlängs året ut. Samtidigt ser Regering och Folkhälsomyndigheten gärna att arbetsgivare möjliggör för sina anställda att jobba hemifrån, då arbetsplatser kan vara orsak till smittspridning.

Ökad smittspridning i Dalarna 
Den senaste veckan har antalet kontsaterade smittade personer ökat markant. Från Region Dalarna och Smittskyddet dalarna uppmanas nu alla att stoppa smittan från att sprida sig, framför allt till de äldre och sköra. Det kräver handhygien, avstånd och att man stannar hemma vid minsta symptom. Faran är inte över! Läs Region Dalarnas pressmeddelande här.

Frågor och svar kring PCR-testning i Dalarna
Har du frågor kring PCR-testning kan du få några av svaren i detta dokument. Det är länsstyrelsen som sammanställt vanliga frågor och svar kring allt från när du bör stanna hemma, hur man bokar en test-tid, vad som händer vid ett positivt respektive negativt provsvar och vad som gäller för olika åldrar. Svaren bygger på Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna smittskydds rekommendationer.

Upptäckta smittfall hittas av smittspårning - så går det till
De flesta nya fall upptäcks just nu av smittspårning. Det innebär att de personer som visar sig bära på smitta kontaktas och sedan följer  en snabb kartläggning av personens kontakter. På så vis kan Region Dalarnas smittskydd snabbt ta kontroll över smittan och förhindra vidare smittspridning.  Läs mer här om smittspårning och hur det går till. 
Den senaste veckan (v 38) har smittspridningen ökat bland annat i Mora men generellt också bland ungdomar som är 15-19 år i länet.
- Det är otroligt viktigt att alla med även minsta symptom stannar hemma för att inte smittan ska sprida vidare och sedan bokar provtagningstid, säger chefläkare Roger Larsson vid Region Dalarna.

Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober
Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober. Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra att smittspridningen. Lokala restriktioner kan dock komma att ske  om smittspridningen ökar. Läs mer här.

Rekommendationer för närvaro på förskola.
Bildningsstyrelsen följer information och rekommendation från Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Krisinformation.se. Aktuellt just ju är vad som gäller vid närvaro på förskolan, vid tecken på sjukdom, vad som gäller vid hämtning och lämning samt hur verksamheten kan planeras för att minska smittspridning. Här kan du ta del av Avesta kommuns rekommendationer, riktad i första hand till vårdnadshavare.

Riktlinjer för provtagning av barn och unga
Nu uppmanas också barn från förskoleklass och äldre att testa sig vid symptom av Covid 19, även om dessaa åldersgrupper drabbas av pandemin på ett mildare sätt.'Barn och ungdomar bör testas i samma omfattning som vuxna. Provtagning bokas i första hand i appen Min Vård Dalarna. Läs mer här: Du kan också här ta del av av Folkhälsomyndighetens vägledning om påvisning av pågående Covid-19 hos barn och unga.

Dags att söka Tillfälligt coronastöd för föreningslivet i Avesta.
Avesta kommun har avsatt pengar för att dämpa de ekonomiska effekterna för Avestas fritids och kulturföreningar. Första ansökan ska vara inlämnad senast 15 september. Läs mer här.

Pandemin är inte över.

Nu måste vi minska smittspridningen i vår vardag. Där måste alla bidra.

På Smittskydd Dalarna konstaterar man några fler fall av smittade personer varje vecka just nu. Framför allt bland unga vuxna. Men många verkar också gå till jobbet eller skolan trots att man har små symptom. Enda sättet att få bukt med smittspridningen är att följa rekommendationerna; Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Testa dig.Tvätta händerna. Håll avstånd.

Här kan du lyssna på biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund vid Falu lasarett, som understryker hur viktigt det är att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

- "Vi måste skärpa oss", säger hon:

Har du symptom så gå och testa dig gratis hos din vårdcentral. Boka tid! 

När många nu återvänt till sina arbeten efter semesterledigheter, vill gärna Folkhälsomyndigheten också att vi tänker oss för hur och när vi åker till jobbet, och att de som har möjlighet också arbetar hemma. Minskad trängsel i kollektivtrafiken kan minska smittrisken.

Undantag för folksamlingar kan komma att gälla från 1 oktober rörande idrott och kultur, för arrangemang med sittande publik som har minst 2 meters avstånd från varandra kan få arrangeras.  
Även undantag från ordningsstadgan för caféer och restauranger justeras vilket innebär att konserter på restauranger kan tillåtas. 

Besöksförbud på landets äldreboenden har förlängts till den 30 september.  

Provtagningar.  Personer med symptom kan via Vårdappen eller på sin Vårdcentral boka tid för  PCR-prov- (även kallat virusprov) som visar om personen ifråga har en pågående covi-19 infektion) på sin vårdcentral. Så går det till!  Läs om när och hur.  
Antikroppstester sker kontinuerligt för regionens och kommunernas vårdpersonal men väntas komma igång för allmänheten först i höst.
Här kan du läsa mer om PRC- och anikroppstester.
Här kan du ta del av frågor och svar kring testning av covid-19.

Är du barn eller ungdom kan du får svar här på frågor om Covid-19 som du funderar på.

Första juli infördes en ny, tillfällig lagsom gör serveringsstället ansvarig för att besökare ska kunna vistas utan att trängsel uppstår med risk för smittspridning.
Här kan du läsa mer om den nya lagen.

För övrigt:

HÅLL UT - HÅLL AVSTÅND men HÅLL KONTAKT

Känner du oro eller känner dig ensam kan du ringa Svenska Kyrkans i Västerås journummer 010-160 61 10.
Stödnumret bemannas av Svenska Kyrkans präster diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning och har startats på uppdrag av Region Dalarna.
Här hittar du fler telefonnummer att ringa och ställa dina frågor eller funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet. 

Det här gäller i sommar:

Strandvett under corona-pandenin. Läs mer här.

Förbud för offentliga tillställningar gäller fortfarande för allmänna sammankomster med över 50 deltagare. 

Var källkritisk!
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd informationLäs mer här om källkritik.  

 

AVESTA KOMMUN OCH COVID-19:
Svar till oroliga - Så jobbar Avesta kommun i coronatider

Information till barn och ungdomar om Covid-19
Handlingshjälpen
Stöd till anhöriga

Du hittar också i slutet på den här sidan länkar till myndigheter och samlad information rörande Covid-19 vad gäller exempelvis stöd och hjälp.

Om du känner dig sjuk:
De flesta som får Covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då  ringer du telefonnummer 1177 eller din vårdcentral. Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Har du har allmänna frågor om Covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.
Hör biträdande smittskyddsläkare vid Falu lasarett när hon berättar om viruset och hur du kan förhindra smitta.Senast granskad 30 september 2020.